Handel med landbrugsejendom: - Tænk anderledes

Stigende renter og usikre udsigter for landbruget gør omsætning af landbrugsejendomme svær.

Der er altid blevet talt meget om, hvordan det kan lade sig gøre at omsætte landbrugsejendomme. Således også nu. Det har altid kunnet lade sig gøre, er der nogen, der siger, når bare prisen er rigtig. Men hvad er den rigtige pris? Og hvornår er rette tid og rette måde? 

Ifølge ejendomsmægler Berg Risager, Nybolig Landbrug er der rigtig mange usikre forhold lige nu: Stigende renter, usikre fremtidsudsigter for landbrugserhvervet, udtagning af god landbrugsjord er bare nogle af de mange forhold, der giver udfordringer, når man vil påbegynde en landmandstilværelse, udvide sit landbrug eller vil slutte som selvstændig landmand. Hvordan får vi købt eller solgt, er det store spørgsmål i den situation, lyder det fra Berg Risager.

- Svaret er enkelt og alligevel kompliceret. Det enkle er: Tænk anderledes. Det komplicerede er: Hvordan, siger Berg Risager.

Han råder til, at alle spørgsmål og muligheder kastes op i luften, gribes og vendes – gerne med en uafhængig sparringspartner.

Mange sælger-spørgsmål

Berg Risager peger på følgende:

- Sælger må spørge sig selv: Har jeg interesser i, at min ejendom skal fortsætte som selvstændigt landbrug? Er jeg villig til at gå på kompromis med prisen for at sælge samlet? Er jeg villig til et større sælgerpantebrev, hvis det giver mulighed for en ung landmand? Er jeg villig til et glidende skifte? 

Han uddyber videre, om det er en »going koncern«, hvor staldene er lige til at producere videre i, eller er der kørt nedslidningsstrategi, så bygningssættet snarere er en byrde, der skal væk inden et salg? Har jeg ryddet op, så ejendommen præsenterer sig indbydende?

Derudover skal man have gjort sig for tanke, om der skal sælges samlet – eller kan bygninger og jord sælges hver for sig? Er man parat til selv at stå for salg af maskiner, hvis køber kun vil give en slik for dem? Vil man gøre den igangværende slagtesvineproduktion færdig? Vil man selv sætte køerne ud?

Der er også spørgsmål om tidshorisont, man skal tage højde for: Skal man sælge hurtigt, eller kan man vente på den rette? Får man en sparringspartner, der vil stirre sig blind på en nabokøber – eller kan man finde en sparringspartner med et bredere sigte?

Mange køber-spørgsmål

Også fra købers side er der ifølge Berg Risager en række spørgsmål, der kan komme på banen.

- Køber må spørge sig selv, om man er villig til at tage et bygningssæt med for at få jorden. Om man vil stå med en maskinpark, der måske ikke passer i en fremtidsvision. Om man er interesseret i et sælgerpantebrev. Om det kan være en ide, at sælger må blive boende i en længere periode og måske beholde staldene eller nogle stalde i en periode, giver han som eksempel og fortsætter:

- Spørgsmålene er mange – og der er flere endnu. Derfor skal man passe på ikke at sætte sin ejendom til salg for forhastet – men virkelig tænke mulighederne igennem, søge råd og vejledning også i forberedelsesperioden – både hos de nærmeste og hos professionelle rådgivere – bedst hos de uvildige.

Derfor skal man passe på ikke at sætte sin ejendom til salg for forhastet

Berg Risager, Nybolig Landbrug

Læs også