Eskelund sat til salg

Familien Lerche-Simonsen sælger nu virksomheden, der på Vestfyn producerer 100.000 grise, med egen foderfabrik, transportafdeling og 1.000 ha markdrift.

I flere år var det landets absolut største svineproduktion, og med en årsproduktion på 100.000 grise fra 10 til 110 kg hører Eskelund A/S på Vestfyn fortsat blandt de allerstørste.

Hele den danske del af familien Lerche-Simonsens virksomhed er nu sat til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Nybolig Gørtz & Jespersen i Aarup, for et ikke oplyst beløb.

Foruden de to største produktionsenheder i henholdsvis Håre og Skydebjerg, indgår også flere mindre ejendomme og staldanlæg med i alt 35.000 stipladser og tilhørende tilsammen cirka 1.000 hektar markdrift, heraf 750 hektar egne arealer. Dertil kommer foderfabrikken ved Gelsted samt lastvogne i virksomhedens egen transportafdeling til svin, foder og gylle. 

Godt tidspunkt

- Familien har vurderet, at det er naturligt skridt for virksomheden at afsøge mulighederne for et salg. Det er et godt tidspunkt, her hvor der er høje afregningspriser for svinekød, siger 38-årige Morten Jørgensen, der som administrerende direktør siden 2017 har været daglig leder af den store familieejede virksomhed.

Aktierne i Eskelund A/S er fordelt med hver 45 procent til Gitte og Peter Lerche-Simonsen og de resterende 10 procent til deres far, Erling Lerche-Simonsen.

Familiens udenlandske landbrugsaktiviteter berøres ikke af salget. Med 60 procent af aktierne er familien Lerche-Simonsen hovedaktionær i en slovakisk bedrift med 3.200 malkekøer og 5.300 hektar landbrugsjord.

Læs også