Jorden på Liselund solgt og staldene udlejet

For otte år siden overtog lokal erhvervsmand den konkursramte svinebedrift ved Ørbæk. 200 hektar blev i efteråret solgt til tysk investor, og staldene er nu udlejet til DTL-direktør og to lokale svineproducenter. – Det handler hele tiden om at finde muligheder, siger Lars Peter Degn.

Det var sønnernes beskæftigelse i landbruget, det fælles familieselskab med landbrugs- og maskinstationsaktiviteter - og hans egen jagtinteresse, som i 2012 fik administrerende direktør og medindehaver af Ellinge Smedie A/S, Lars Peter Degn, til at investere i en landbrugsbedrift.

- Jeg er ikke selv landbrugskyndig, men prøver at finde muligheder i det, jeg arbejder med. Jeg kendte de daværende ejere og havde jagten her på Liselund. Trods en veldreven bedrift og gode produktionsresultater så måtte Dorthe og Per (Godske Pedersen, red.) desværre give op, da bedriften blev begæret konkurs. De ville gerne blive på gården, hvis vi sammen kunne finde en løsning.

- Det lykkedes ved, at jeg gennem et nystiftet selskab, Liselund Landbrug ApS, overtog realkreditgælden og ejendommens 250 hektar samt dens svinebesætning på 750 søer. Og at Per som direktør så fortsat skulle stå for svineproduktionen, mens vort selskab Åskovgård forpagtede jorden, og vort andet selskab LP-Team passede jorden, forklarer Lars Peter Degn.

Sagde op

Som ved alle sine aktiviteter opererer Lars Peter Degn med en femårs strategi, hvor det så vurderes, hvorvidt der skal fortsættes, og/eller findes nye muligheder.

- Bedriften her har kørt fornuftigt i alle otte år, også selv om der kun har været et enkelt år med rigtig fornuftige svinepriser. Men så sagde Per op for at prøve noget andet efter 35 år med svineproduktion (han starter i nyt job hos Big Dutchman i Vejen, red.).

Dermed var det tid at tænke utraditionelt, måtte Lars Peter Degn erkende.

Lokale svineproducenter

Ligesom i hele sit erhvervsvirke skulle det helst være i form af en lokal løsning. Det lykkedes her med virkning fra 1. april - netop med en utraditionel konstellation.

Det flerårige samarbejde med DTL i Padborg, der aftager smågrisene fra Liselund-bedriften, udmøntede sig således i, at selskabets direktør Thorsten Kammer Simonsen sammen med to unge, lokale svineproducenter, Flemming Broholm Hansen og hans medarbejder Stefan Kærgaard, har stiftet selskabet Brokær Svineproduktion, som med virkning fra 1. april har lejet hele staldanlægget og overtaget besætningen på de 750 søer, fordelt på Liselund, nabogården Grangården og i en lejet stald hos Hans Jakob Clausen i Rudkøbing. Desuden arbejder alle fem medarbejdere videre for det nye selskab.

- Det er en rigtig god løsning, og jeg glæder mig over, at det tilmed er med to så unge og driftige lokale landmænd, understreger Lars Peter Degn.

Jorden frasolgt

Det er imidlertid ikke første gang, at han griber til en utraditionel løsning efter overtagelse af Liselund for otte år siden.

Lars Peter Degn

● 62 år, gift med Mona og bor i Refsvindinge. To sønner, Kristian og Mads

● Familieselskabet LP-Team ejer bl.a. Liselund Landbrug ApS, udfører landbrugsaktiviteter, maskinstationsopgaver og logistik gennem transportvirksomheden Degn Transport i samarbejdsaftaler

● Lars Peter Degn arbejder som administrerende direktør i Ellinge Smedie A/S, hvor han sammen med tre mangeårige medarbejdere er indehaver. Indtil 2008 var han administrerende direktør for Dansk Overflade Teknik A/S, hvor han i sin tid også blev udlært på kontoret.

 

 

- Fra min side har der aldrig været lagt skjult på, at det var en investering. Efter de første fem år besluttede vi at køre videre, men med en løbende vurdering, og derfor var jeg sidste år i salgsovervejelser og derfor dialog med ejendomsmægler Palle Jespersen.

Det resulterede i, at omkring 200 hektar i et stort næsten sammenhængende areal blev solgt til den tyske IWT genforsikringskoncern gennem Dansk Demetra, med en 10-års kontrakt på, at Liselund Landbrug forpagter og dermed fortsat driver gårdens i alt 225 hektar landbrugsjord.

Dertil kommer godt 25 hektar skov, og de i alt syv bygningssæt, som Liselund Landbrug og LP-Team fortsat ejer, og udlejer.

I alt driver Liselund Landbrug omkring 300 hektar jord fremover, og LP-Team, som passer jorden har desuden maskinsamarbejde og udfører landbrugsaktiviteter og logistikopgaver for faste samarbejdspartnere.

Læs også