- Undskyld, kan jeg få noget tilskud her?

Det er oplagt at sælge energibesparelser, da landbruget har et stort energiforbrug. Ordningen udløber med udgangen af 2020, hvor projektet skal være færdigt. Også papirbehandlingen.

Af Hans Thostrup, teknisk rådgiver hos LMO

TILSKUD Overskriften er en kommentar, vi ofte får på telefonen, når landmændene ringer ind. Og klart nok er en investering langt mere rentabel med tilskud end uden. Dog er det vigtig at påpege, at årsagen til en investering skal være behov - ikke tilskud.

Men selvfølgelig skal man have den hjælp, man kan få i form af tilskud eller andre midler, og jeg vil også altid klart anbefale, at man får søgt de midler, man nu engang kan kvalificere sig til.

Kort sagt er der normalt to ordninger, hvor man kan få tilskud:

-Miljøteknologi til en investering fra landdistriktsmidler

-Energitilskud eller rettere salg af energibesparelser

 

Tilskud til faste satser

Under Miljøteknologi er der af og til et åbent vindue på typisk et par måneder, hvor man kan søge Landbrugsstyrelsen for midler til en investering, hvor der for det meste skal være en eller anden forbedring. Kun ved økologi har der været midler til at hjælpe økologi i gang uden forbedringer. Disse forbedringer kunne være at nedsætte ammoniakfordampningen eller at nedsætte energiforbruget.

De ordninger bliver fra gang til gang besluttet politisk, hvor man ønsker at hjælpe et område. For øjeblikket er der startet en ordning, hvor tilskuddet går til kvæg og gartneri. Tilskuddet til kvæg er til reduktion af ammoniakfordampning og energiforbruget. Ved gartneri er det yderligere også til at reducere pesticidforbruget.

Denne ordning er udelukkende på faste satser, og man krydser simpelthen bare af, hvilke tiltag man ønsker at søge tilskud til.  Meget af tilskudsbehandlingen kan ske automatisk, så pengene hurtigt kan komme ud at arbejde. Ulempen ved de faste priser er, at det er »take it or leave it«, men har man behov, skal man selvfølgelig søge.

Man kan søge på otte forskellige ordninger ved ammoniak, mindste investering er 300.000 kroner sammenlagt, og syv ordninger ved energi, hvor det er præget af LED-lys og forskellige former for mælkenedkøling og genbrug af energien, dog mindst sammenlagt 100.000 kroner.

 

Sælg dine energibesparelser

Ser vi på den anden ordning, hvor man kan sælge en energibesparelse, er det oplagt, da landbruget har et stort energiforbrug.

Her er det stadig aktuelt, og forhold som LED, ventilation, varmepumper og udskiftning af kedler er de mest oplagte. Ved maskiner skal der være mange timer førend energibesparelsen er stor nok til at kunne sælge den.

Denne ordning med energibesparelser udløber med udgangen af 2020, og projektet skal være færdig der også papirbehandlingen.

Har man en kvægbedrift eller gartneri og mangler tiltag på områderne, skal man selvfølgelig søge. Ved energitiltagene bør man også komme omkring begge områder.

Da ansøgninger kan være uoverskuelige for nogle, anbefaler vi, at man tager fat i sin lokale konsulent.

Læs også