Landbruget taber Kriegers Flak-sag

Vestre Landsret gav torsdag det statsejede selskab Energinet medhold i en sag om det såkaldte gæsteprincip, hvor Landbrug & Fødevarer og Gefion var gået rettens vej med baggrund i Kriegers Flak-anlægget.

Hvis en lodsejer ønsker at få flyttet en ledning eller rør på sin egen grund, så vil lodsejeren i fremtiden selv skulle betale for udgifterne. 

Det kan blive konsekvensen, efter at Vestre Landsret i Viborg torsdag afsagde sin dom i den såkaldte Kriegers Flak-sag, hvor gæsteprincippet, der tilsiger bygherren den økonomiske risiko, hvis en forsyningsledning skal flyttes – eventuelt hvis der er behov for en anden anvendelse af jorden fra landmandens side. 

I den konkrete sag havde Landbrug & Fødevarer sammen med landboforeningen Gefion lagt sag an mod den statsejede virksomhed Energinet for at få domstolene til at vurdere, om gæsteprincippet kan fraviges i en ekspropriationssag. Dette omfatter en vurdering af, om det er nødvendigt for anlæggets placering også at pålægge lodsejeren den byrde. 

Landsretten valgte at afvise sagen på nogle stræk. Retten afviser videre, at der er nye byrder forbundet med den præcisering, EnergiNet medtager i deklarationsteksten.

Forundring hos L&F

Hos Landbrug & Fødevarer undrer viceformand Thor Gunnar Kofoed sig over rettens dom. 

- Vores tilgang til sagen er, at fravigelse af gæsteprincippet kun kan ske, hvis der ligger en helt klar og frivillig aftale mellem parterne. EnergiNet har argumenteret for, at fravigelsen sker på grund af forsyningssikkerheden. Vi mener ikke, at det har noget med sagen at gøre. Det handler kun om den økonomiske risiko og konsekvenserne for lodsejerne. Derfor undrer jeg mig over afgørelsen, siger Thor Gunnar Kofoed.

Modsat landsretten peger han på, at dommen i praksis kan få konsekvenser for værdien af landmændenes jord.

Overvejer Højesteret

Landbrug & Fødevarer vil nu nærlæse dommen sammen med advokat Søren Nørgaard Sørensen, som har været rådgiver i sagen, og tage stlling til, om der skal ske mere i sagen, der kan ankes til Højesteret på grund af den principielle karakter.

- Vi vil sammen med vores advokater læse dommens præmisser, inden vi tager stilling til, om vi tager den videre. Det er en principiel sag med potentielt stor betydning, men samtidigt en meget tung sag, så vi skal være helt sikre på, hvor vi står juridisk, siger Thor Gunnar Kofoed.

Betydning for andre projekter

Domsafsigelsen kan få stor betydning for to andre store anlægsarbejder, nemlig Baltic Pipe-gasledningen, der skal føre gas fra Nordsøen over Danmark til Polen, men også den såkaldte el-motorvej eller Vestkystforbindelsen, der skal være med til at føre strøm fra store havvindmølleparker ned gennem Jylland og ud i det europæiske elnet via Tyskland. Det mener advokat Søren Nørgaard Sørensen.

- Kriegers Flak er den første sag efter, at Energinet ændrede deres praksis. Og det gjorde de i 2015, hvor Højesteret sagde, at bare fordi man har en beskyttelsesdeklaration, så er det ikke automatisk fravigelse af gæsteprincippet. Det skal man have aftalt præcist. På det tidspunkt begyndte de at ændre deres deklarationer.

- Det var det, som gjorde, at der var nogle, der lige pludselig sagde »hov, hvad er nu det for noget? Kan man det?«. Det er det, som sagen handler om, sagde han, da sagen i sin tid kom for retten.

Energinet: Ikke ændret praksis

Modsat har man fra Energinets side slået fast, at der ikke er tale om ændret praksis.Sådan har det tidligere lydt fra områdeleder hos det statslige energiforsyningsselskab, Martin Kragh. I 2017 skrev han i et debatindlæg i Effektivt Landbrug, at der ganske rigtigt er tale om en principiel sag.

- Men det er ganske enkelt ikke rigtigt, at Energinet med Kriegers Flak-projektet indfører en ny praksis, sådan som landbruget igen og igen fortæller. 

- Fakta er, at Energinet benytter den helt sædvanlige praksis for at indgå aftaler og betale kompensation til lodsejere, der skal have kabler nedgravet eller opsat andre typer af anlæg på deres jord (…) Den eneste ændring, Energinet har foretaget – det var tilbage i 2015 – er, at vi har præciseret i deklarationsteksten, at gæsteprincippet er fraveget, når man får udbetalt erstatning. Vilkårene er de samme som altid, lød det dengang.

Keiegers Flak er Danmarks største havmøllepark, der har kapacitet til at dække det årlige elforbrug fra op mod 600.000 husstande.


henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også

Grøn Gas-projekt er i gang
Sejler på brændsel fra landbruget: Mærsk klar med CO2-neutralt linjefartøj i 2023
Officielt: Gasledningen til Lolland-Falster klar i 2024
Vil ikke give op i Kriegers Flak-sag: Anker til højesteret
Lancerer grønt brændstof til tung transport
Tilskudspulje åben for ansøgninger