Fuld opbakning til biogas-bestyrelse

,

Forleden var der indkaldt til medlemsmøde i leverandørforeningen Sønderjysk Biogas AMBA, og fremmødet var næsten fuldtalligt. På mødet redegjorde den samlede bestyrelse nærmere for de forhandlinger, der i en længere periode har pågået mellem leverandørselskabet Sønderjysk Biogas AMBA og driftsselskabet Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S.

AMBA’s bestyrelse arbejder benhårdt på at sikre en fair afregningspris til leverandørerne, men desværre er forhandlingerne med driftsselskabet gået i hårdknude. Den fastlåste situation betyder, at leverandørerne fremover reducerer deres leverancer til præcis den mængde, de har kontrakt på, selvom driftsselskabet gerne modtager en del mere til anlægget. På mødet var der bred enighed om kun at levere de kontraktmæssige mængder, indtil der kan opnås en markedskonform pris.

Der var stor ros fra leverandørerne til bestyrelsen, og medlemmerne gav deres fulde opbakning til, at bestyrelsen kan tage alle nødvendige skridt i arbejdet med at opnå en fair afregningspris for gylle og dybstrøelse.

Fra de fremmødte blev der udtrykt håb om, at der snart kommer en åbning i forhandlingerne, så der kan landes en aftale. Ellers kan konsekvensen blive at se sig om efter alternative afsætningsmuligheder.

Læs også