Udvidelse af biogasanlæg er godt nyt for økologer

Solrød Biogas skal udvides, og det vil øge produktionen af afgasset gødning, der kan bruges i økologiske landbrug.

Solrød Biogasenergi er gået i gang med at bygge et nyt biogasanlæg, der er placeret ved siden af det gamle. Anlægget kommer til at få en kapacitet på 250.000 tons biomasse om året, og dermed bliver kapaciteten for Solrød Bioenergi mere end fordoblet. 

Og det er godt nyt for økologer. For det nye anlæg skal primært fødes med madaffald, og restproduktet, gødning, er godkendt til økologisk brug. Dermed får økologer i området nemmere ved at få næringsstoffer i et område, hvor der ikke er så mange husdyr.

Ifølge Anders Schou, der er produktchef hos Bioman, og som står for at sælge gødningen, er der stor efterspørgsel på gødningen. Han pointerer, at der er ganske god gødningsværdi i den afgassede gødning.

- Det, jeg har set i marken, ser rigtig godt ud. Indholdet er cirka fem kg total-N pr. ton, så det er stort set som en god svinegylle, siger han ifølge okologi.dk.

Han tilføjer, at indholdet i gødningen kan variere alt efter den anvendte biomasse. Efter planen står det nye biogasanlæg i Solrød færdig i sommeren 2022.

Læs også