Renere brændstof på gods

Strandegård Gods i Sydøstsjælland og den tilhørende campingplads, Feddet Strand Resort, har skiftet diesel ud med GTL-brændstof, så maskinerne reducerer partikeludledningen markant.

Landmand og godsejer på Strandegård Gods, Ivan Reedtz-Thott, har taget endnu et skridt i bestræbelserne på at gøre driften af hans ejendom ved Præstø Fjord mere miljøvenlig.

I samarbejde med energiselskabet DCC Energi går Ivan Reedtz-Thott nu over til det naturgasbaserede dieselalternativ, GTL, i stedet for traditionel diesel. Et skifte, der – afhængig af motortype – skærer helt op til 38 procent af partikeludledningen for de mange køretøjer, der udgør maskinparken på den sydøstsjællandske ejendom.

- Det er velkendt, at økologisk landbrug kræver en stor del kørsel i marken for mekanisk at bekæmpe ukrudt. Da jeg hørte om muligheden for at erstatte diesel med et brændstof med renere forbrænding, var det en oplagt vej at gå for os, fortæller Ivan Reedtz-Thott og tilføjer:

- Det reducerer naturligvis ikke vores udledning af CO2, men det mindsker den lokale partikelforurening betydeligt. Derfor er GTL en oplagt mulighed for at begrænse udledningen af partikler i vores bestræbelser på at minimere de negative påvirkninger, som intensivt dyrket landbrug har på nærmiljøet, og til en beskeden merudgift.

- Da jeg hørte om muligheden for at erstatte diesel med et brændstof med renere forbrænding, var det en oplagt vej at gå for os.

Ivan Reedtz-Thott, godsejer

40.000 liter diesel

Landbruget på Strandegård har været økologisk drevet i 21 år. Udover landbrug består ejendommen af skov samt store naturarealer, hvoraf flere er fredede.

Skoven er PEFC-certificeret og dyrkes delvist økologisk. Landbruget dyrkes med korn, ærter, frø, raps og store arealer udlagt til plejegræs. Hertil kommer økologiske blåbær- og frugtplantager til selvpluk.

Det største forbrug af diesel i virksomheden sker i landbruget, hvor det årlige forbrug til pasning af ejendommens 300 hektar økologisk landbrug og 400 hektar græsningsarealer er omkring 40.000 liter.

Tysk kvalitetsstempel

Til ejendommen hører også driften af Feddet Strand Resort, som regnes blandt Europas bedste campingpladser. Feddet Strand Resort har de seneste 10 år har fået udmærkelsen SuperPlatz af Tyske ADAC, og det er et kvalitetsstempel, som kun tildeles omkring 120 af Europas i alt 15.000 campingpladser.

For at holde pladsens mange grønne arealer veltrimmede, kører ejendommens to dieseldrevne græsslåmaskiner omkring 600 timer årligt.

- Med GTL reducerer vi partikeludledningen i nærområdet uden de store omkostninger. Men vi stopper naturligvis ikke her. Eksempelvis har vi netop i år investeret i tre elektriske varebiler til campingpladsen, ligesom vi har to elektriske Polaris Ranger og tre elektriske golfbiler til vores rengørings - og pladsmedarbejdere, fortæller Ivan Reedtz-Thott.

- Og måske allerede næste år, tilføjer han, vil også græsslåmaskinerne blive elektriske, da støj også er en faktor, vi ønsker at reducere mest muligt til glæde for gæster og medarbejdere på campingpladsen.

Læs også