Ny biogasrekord i 2021

Cirka 25 procent af al gasforbrug i Danmark blev i 2021 udgjort af biogas, og det er ny rekord, oplyser Energinet. I 2020 udgjorde biogassen cirka 21 procent i forhold til forbruget.

Aldrig har biogasanlæg i Danmark bidraget til mere af det samlede forbrug af gas i Danmark, end tilfældet var i 2021. Produktionen af biogas tilført gassystemet lå således ultimo 2021 på et niveau, der svarer til knap 25 procent.

Til sammenligning lå det på godt 21 procent ultimo 2020, viser tal fra Energinet.

Jeppe Danø, der er vicedirektør og leder af afdelingerne for el- og gasmarked i Energinet, er glad for stigningen af biogas i gassystemet. Det er nemlig med til at give forbrugerne adgang til en grøn energikilde, som mindsker CO2-udledningen fra energisystemet.

Sænker CO2-udledningen

- Gassen i det danske gassystem kan nu i stigende grad kaldes vedvarende. Og det er vigtigt, at andelen af biogas stiger, da vi står over for en kæmpe omstilling af vores energisystem og vores samfund. En omstilling, hvor vi skal nå et energisystem, der netto udleder nul CO2 senest i 2050. For at vi kan nå derhen er det nødvendigt, at vi reducerer CO2-udledningen fra den energi, vi forbruger, forklarer Jeppe Danø.

Biogasproduktionen kan nemlig erstatte fossil gas og dermed nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af gas fra nettet. Og selv om vi i fremtiden skal bruge mindre gas til færre ting, så er det vigtigt fortsat at sikre, at en stor andel af gasforbruget kommer fra biogasproduktion.

51 nye biogasanlæg tilsluttet

Der er siden 2013 blevet tilsluttet 51 biogasanlæg til gassystemet. Et enkelt anlæg er tilsluttet direkte til transmissionssystemet ved Bevtoft, mens de øvrige anlæg er tilsluttet distributionssystemet forskellige steder i landet.

Når biogassen tilføres gassystemet, kan den anvendes til både opvarmning, kraftvarmeproduktion, til forskellige typer produktion i virksomheder og til biler, lastbiler og busser, der kører på gas.

Analyseforudsætninger, der er lavet i 2021, forventer, at udviklingen fortsætter, så biogassen vil kunne dække 75 procent af det danske gasforbrug i 2030. I 2034 forventes biogasproduktionen helt at kunne dække det danske gasforbrug på årsbasis.

Giver øget sikkerhed

Biogasproduktionen er et mærkbart bidrag til forsyningssikkerheden både i forhold til den stigende andel af gasforbruget og i forhold til placeringen af biogasproduktionsanlæggene. Biogas øger den danske selvforsyning af gas og medfører en større decentral og spredt gasforsyning til de danske gasforbrugere.

Allerede i løbet af 2022 er der udsigt til, at der kommer endnu mere biogas i rørene på landsplan. Flere steder i landet er man således i fuld gang med at bygge nye biogasanlæg.

Læs også