Rykker hver gang der kan købes

Der er godt tryk på efterspørgslen efter varmepumper, hvilket har fået Urhøj til at tage nye metoder i brug for at kunne levere til kunderne.

Urhøj-montøren Mads (til højre) har været hos Urhøj i godt syv år.
- Vi var engang nødt til at brække et gulv op, fordi et varmepumpeanlæg skulle være i kælderen, fortæller han om sin mest usædvanlige opgave. Foto: Henning K. Andersen Flere steder på Sjælland er det gået stærkt med at skifte til varmepumper. 
Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Det er en kold tid, som vi lever i, sang salig Kim Larsen i 1978, hvor faldende olieproduktion og en kold vinter i Europa fik priserne på olie til at galopere opad med stigende arbejdsløshed på den lange bane.

Helt så galt står det ikke til i dagens Danmark, men alligevel er det blevet dyrere at fyre op med olie og kul. Blandt årsagerne til den forskel er fremkomsten af alternative varmekilder – blandt andet varmepumper.

Tal fra Danmarks Statistik har vist, at der i 2021 blev opvarmet 23,9 millioner kvadratmeter med varmepumper herhjemme. Det er næsten en fordobling i løbet af de seneste fem år. Og et af de steder, hvor man har mærket til udviklingen, er hos Urhøj i Gørlev mellem Slagelse og Kalundborg. Her sælges, monteres og laves service på flere forskellige varmeløsninger.

Vi møder denne dag indehaver Tom Johansen i en af Urhøjs haller. Der står en hel række med varmepumper af forskellig slags. Men der er ikke udsigt til, at de kommer til at stå der længe.

- Vi har meget travlt. Det skyldes blandt andet gaspriserne, der har gjort det hulens dyrt at varme op. Der er mange, der ringer hver uge, og spørger om vi kan komme, og for tiden har vi 8-10 kundebesøg om ugen, siger Tom Johansen til LandbrugØst.

Ændret indkøbsstrategi

Den store interesse for at skifte til varmepumper har givet udfordringer, for som i mange andre brancher har der globalt været mangel på produkter, formentlig som en konsekvens af corona-pandemien. Det har man taget konsekvensen af hos Urhøj, oplyser Tom Johansen.

- Hver gang, vi kan se, vi kan få nogle varmepumper hos vores leverandører, køber vi bare ind, uanset om vi har ordrer på dem. Lige nu har vi vel 20-25 anlæg stående på lager, der ikke er solgt endnu. Vi kan således stadig levere varmepumper i nogle af størrelserne, siger han.

I de sidste måneder af 2021 steg energipriserne som bekendt betydeligt i Danmark. Ifølge Tom Johansen har det gjort det endnu mere attraktivt at skifte til varmepumpe.

- Hvis man har olie- eller gasfyr, kan det være meget interessant at skifte. Vi har i mange år sagt, at man kunne halvere sine varmeudgifter ved at skifte fra olie eller gas til varmepumpe, men det er jo langt mere i dag, siger han og fortsætter:

- I dag er udgifterne til at varme med varmepumper måske kun 30 procent af det, som det koster i forhold til olie og gas. Så der er virkelig nogle gevinster at hente.

- Vi har i mange år sagt, at man kunne halvere sine varmeudgifter ved at skifte fra olie eller gas til varmepumpe, men det er jo langt mere i dag.

Tom Johansen, indehaver af Urhøj

Den økonomiske forskel forstærkes også af, at der er tilskudsordninger, blandt andet håndværkerfradrag, mens der er nye tilskudsordninger på vej, hvis man vil gøre sin energiforsyning mere miljø- og klimavenlig.

- Det har til gengæld også haft betydning for salget af blandt andet fyringsanlæg til træpiller, fortæller Tom Johansen.

Fra Vestsjælland til nord og syd

Der er som tidligere skrevet travlt hos Urhøj, der ikke blot har kunder i Vestsjælland.

- Vi har kunder overalt på Sjælland. Da vi startede med varmepumper, var vi nogle af de eneste, der rodede med det, så da var vi ude og holde temaaftener om varmepumper i forsamlingshuse, idrætshaller og selskabslokaler, siger direktøren og fortsætter:

- Det har gjort, at vi har fået solgt en del varmepumpeanlæg så langt væk som Stevns, Vordingborg og Gilleleje. Det har også medført, at vi har solgt såkaldte søskendeanlæg.

Hvad er et søskendeanlæg?

- Vi har oplevet, at vi efter at have solgt et anlæg til en far, så kommer hans bror, søn eller datter også og skal have et anlæg. Det er et søskendeanlæg, og vi ved, at cirka 35 procent af vores salg er sket via mund-til-mund. Så vores arbejdsområde for varmepumper er hele Sjælland, siger Tom Johansen.

Gyllekølingsanlæg giver varme

Udover aktiviteterne hos Urhøj har Tom Johansen en bedrift, hvor han producerer Antonius-grise og driver 200 hektar jord. Han fortæller, at Urhøj i tidens løb har udført opgaver på mange gårde, ikke kun på Sjælland.

- I de år, hvor det gik stærkt med byggeriet i landbruget, havde vi travlt med at lave gyllekøling, der i princippet er et jordvarmeanlæg, som i stedet for at hente varmen fra jorden, henter det fra gyllekanalerne, siger han.

- Og dem har vi rigtig mange af stående på hele Sjælland, Fyn, Lolland og Falster, hvor vi har lavet mange af de anlæg. Men vi kan også mærke, at her i de senere par år er der mange, der, da de byggede stalden, havde et budget, der måske var lidt stramt, så den billigste varmekilde var et oliefyr.

- Men nu er der forskellige tilskudsmuligheder, der kan hjælpe, så hvis man er landmand, er der gode muligheder for at få pillet sit oliefyr ned og sat en varmepumpe op i stedet, lyder det fra Tom Johansen.

Udviklingen på området har betydet, at 4,5 procent af alle opvarmede arealer i Danmark nu bliver varmet op af varmepumper.

Læs også