Pris på gasledning runder en milliard

Øgede priser på stål betyder, at den planlagte gasledning fra Vordingborg til Lolland-Falster bliver 170,3 millioner kroner dyrere. Dermed kommer projektet til at koste over en milliard – mere præcist 1.016 millioner kroner. 

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen i en orientering til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

- Det reviderede budget skyldes blandt andet øgede udgifter til gasrør som følge af høje stålpriser, skriver Dan Jørgensen i brevet.

Siden efteråret 2020 er priserne på jern og stål steget med 61 procent, har en analyse fra SMV Danmark vist. Men budgetoverskrivelsen får ikke nogen betydning for planerne, lyder det fra Dan Jørgensen.

- Det er Energistyrelsens vurdering, at budgetoverskridelserne for projektet ikke ændrer ved de bagvedliggende forudsætninger og dermed behovet for at gennemføre projektet, skriver han.

Alt i alt kommer prisforhøjelsen til at betyde, at projektet får et samfundsøkonomisk minus på 869 millioner kroner. Ifølge brevet fra Dan Jørgensen betyder fordyrelsen, at tarifferne på gas kommer til at stige med 0,5 procent i løbet af projektets levetid. 

Læs også