Trods politisk modstand: Får grønt lys til gasledningen på Lolland-Falster

Myndighederne har givet de nødvendige tilladelser til, at Evida og Energistyrelsen kan anlægge den 115 km lange gasledning fra Sydsjælland til Lolland-Falster.

Evida og Energinet kan gå videre med planlægningen af gasledningen til Lolland og Falster, som blandt andet Nordic Sugar har planer om at få deres energi fra i fremtiden, efter at have fået de nødvendige myndighedstilladelser.

Samtidig har Evida indgået aftale med netop Nordic Sugar om tilslutning til den nye gasledning og distribution af gas.

Tilladelsen kommer på et tidspunkt, hvor anlægget fortsat skaber politisk røre. Senes har de Radikale meldt ud, at de vil stille beslutningsforslag om at forbyde gasledningen.

Men med tilladelsen går det praktiske projekt ind i en ny fase, skriver Evida i en pressemeddelelse. Den handler om arkæologiske undersøgelser og om at få lavet aftaler med lodsejerne om de arealer, Evida og Energinet skal bruge til at anlægge ledningen.

- En milepæl

Første skridt er arkæologiske forundersøgelser og besigtigelser af arealer med henblik på ekspropriation.

- Der ligger mange forberedelser i så stort et anlægsprojekt. Med de nødvendige myndighedsgodkendelser på plads har vi nået endnu en milepæl, der betyder, at vi nu træder ind i projektets næste fase, hvor der særligt er fokus på den anlægstekniske etablering af gasledningen til Lolland og Falster, siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida.

Miljøstyrelsen har givet Evida og Energinet en såkaldt §25-tilladelse til at etablere en gasledning fra Everdrup i Næstved Kommune til Nakskov i Lolland Kommune. §25-tilladelsen beskriver de vilkår, som Evida og Energinet skal overholde, når de anlægger gasledningen.

Der er indgivet en enkelt klage over tilladelsen ved klagefristens udløb den 10. juni. Den drejer sig om placeringen af en linjeventilstation og et arbejdsområde i anlægsfasen og har ikke umiddelbart opsættende virkning på projektet.

Skal være færdig i 2024

Samtidig er en bekendtgørelse om landsplandirektiv for gasledningen offentliggjort. Landsplandirektivet omhandler de arealer, Evida og Energinet lægger beslag på til gasledningen og anlægsprojektet, og hvilke paragraffer bygherrerne skal overholde i den forbindelse.

Evida og virksomheden Nordic Sugar har desuden indgået aftaler om distribution af gas til sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing. De to fabrikker kobles således på gasledningen til Lolland og Falster og skal efter planen være tilsluttet senest til september 2024.

Selve anlægsarbejdet for gasledningen til Lolland og Falster går efter planen i gang i 2023.

Læs også