Miljøgodkendelse til vigtigt biogasanlæg på plads

Lolland Kommune har givet Nature Energy §25-tilladelse og miljøgodkendelse til at etablere et biogasanlæg vest for Stokkemarke, og dermed kan byggeriet snart gå i gang.

Planerne om at bygge et stort biogasanlæg i Stokkemarke på Lolland er kommet et stort skridt nærmere på at blive virkelighed. Således har Lolland Kommune givet §25-tilladelse og miljøgodkendelse til anlægget, der skal være med til at levere gas til Nordic Sugars fabrikker på Sydhavsøerne. Det skriver Folketidende.

Tilladelserne kom på plads, efter at kommunen havde modtaget bygherrens ansøgning, en miljøkonsekvensrapport, høringsresultater, en begrundet konklusion fra myndighederne samt supplerende oplysninger. 

Udviklingen vækker i sagens natur glæde hos Nature Energy. Produktionen af biogas bliver set som afgørende i forhold til de politiske tiltag, der er sat i værk for at hjælpe Nordic Sugar med at sænke CO2-aftrykket.

Markant forskel i grøn omstilling

- Miljøgodkendelsen er et vigtigt skridt på vejen til at realisere vores ambitioner om at gøre organiske restprodukter fra landbrug, industri og private husholdninger til en sikker forsyningskilde til grøn energi. Potentialet på Sydhavsøerne er enormt stort og vores biogasanlæg vil gøre en markant forskel i den grønne omstilling. Ikke bare på Lolland og Falster men for hele Danmark, siger Jesper Bundgaard, der er chief construction officer i Nature Energy til Folketidende.

Han tilføjer, at man regner med at komme i gang med opførelsen af anlægget i starten af 2023. Biogasanlægget kommer til at kunne behandle 600.000 tons biomasse om året, bestående primært af husdyrgødning og øvrige biomasser fra lokalområdet, og vil kunne producere den samme mængde gas, som 25.000 husstande ville skulle bruge til opvarmning om året. 

Produktionen af biogas på Lolland og Falster skal efter beregninger være med til at sænke CO2-udledningen fra Nordic Sugars fabrikker med cirka 50.000 tons om året. 

Læs også