Grøn ammoniak i Danmark rykker nærmere

Power-to-X-selskabet Høst har indgået en tilslutningsaftale med Energinet, og dermed rykker produktionen af grøn ammoniak i Danmark tættere på.

Produktionen af ammoniak til blandt andet brug i handelsgødning har i flere år været begrænset til få store globale anlæg, og har tilmed også udledt flere millioner ton CO2, og dermed bidraget til global opvarmning.

Men den situation er på vej til at ændre sig. Firmaet Høst PtX i Esbjerg, der arbejder på et projekt, der skal producere grøn ammoniak til brug i landbrug og i skibsfarten, har torsdag indgået en tilslutningsaftale med Energinet. Dermed er der faldet endnu en brik på plads for at få det 1GW store anlæg sat i drift.

Det oplyser begge parter i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at Power-to-X-anlægget skal kobles på elnettet for at kunne modtage el, men anlægget vil samtidig fungere som ’buffer’ eller lager, der kan levere eller frigive overskydende strøm-kapacitet tilbage til nettet, når der er er mangel på strøm fra vedvarende energikilder.  

- Et markant skridt

Dermed skabes mulighed for i højere grad at balancere elnettets produktion og forbrug, som i fremtiden bliver en stor udfordring i takt med udfasning af fossile løsninger. Hos Esbjerg-virksomheden er man naturligvis glad for aftalen.

- Det er et markant skridt, der viser den fortsatte udvikling indenfor PtX i Danmark, og vi er glade for, at vi har muligheden for at gå forrest i den sammenhæng sammen med Energinet. Vi har alle sammen en stor opgave i forbindelse med den grønne omstilling, hvor hele infrastrukturen skal løftes, og vi bidrager med glæde til fortsat udvikling ved at forpligte os på denne måde. Udbygningen af vedvarende energi, som for eksempel havvind, og PtX hænger uløseligt sammen, og den symbiose bliver afgørende for den grønne omstilling, som gerne skulle komme både borgere og virksomheder til gode i hele samfundet, konstaterer David Dupont-Mouritzen, der er projektdirektør hos Høst PtX Esbjerg. 

Vi har alle sammen en stor opgave i forbindelse med den grønne omstilling, hvor hele infrastrukturen skal løftes, og vi bidrager med glæde til fortsat udvikling ved at forpligte os på denne måde. Udbygningen af vedvarende energi, som for eksempel havvind, og PtX hænger uløseligt sammen, og den symbiose bliver afgørende for den grønne omstilling, som gerne skulle komme både borgere og virksomheder til gode i hele samfundet.

David Dupont-Mouritzen, projektdirektør, Høst PtX Esbjerg

Skal være klar i 2026

Hos Energinet pågår opgaven med at skabe et elsystem, der er gearet til nye vilkår, og derfor er tilslutningsaftalen med et større anlæg som Høst PtX Esbjerg også et væsentligt aspekt i den proces.  

- Vi står med en enorm opgave med at sikre balance og stabilitet i fremtidens elsystem, hvor de store PtX-anlæg både bliver nye storforbrugere af el og samtidig vigtige brikker i vores infrastruktur. De giver os mulighed for at balancere de øgede mængder el fra vedvarende energikilder, og dermed får PtX både stor effekt og indvirkning. Derfor indgår vi i tæt dialog med de involverede interessenter, og vi forventer flere af den her slags aftaler i de kommende år, siger Henrik Riis, Energinets direktør for eltransmission, og uddyber: 

- Udvikling af infrastrukturen er essentiel for at imødekomme fremtidens behov, og det er den opgave, som vi skal løse sammen. Med de første tilslutningsaftaler med store PtX-anlæg tager vi et nyt skridt, der skaber bedre forudsætninger for både forsyningssikkerhed og bedre udnyttelse af grøn energi, siger Henrik Riis.

Det er planen, at Høsts anlæg bliver etableret  i slutningen af 2026.

Læs også