Klager over millionregning til VE-producenter

Det er ikke i orden, at producenter af energi fra fx solceller skal betale en millionregning for tilslutning til energinettet, mener Green Power Denmark, der nu har klaget til energiklagenævnet over Energinets opkrævninger.

Når en udvikler i fremtiden tilslutter en solcelle- eller vindmøllepark til transmissionsnettet, skal der betales både en indfødningstarif, et stationsbidrag og et tilslutningsbidrag. 

Striden handler om den sidste, hvor Energinet vil have dækket udgifter til at udbygge det kollektive transmissionsnet. Green Power Denmark mener ikke, at man kan pålægge udviklerne disse udgifter i form af et tilslutningsbidrag.

- Vi mener ikke, at EU-reglerne giver mulighed for dette. Energinet går ud over, hvad reglerne tilsiger, og det giver udfordringer for opstilling af vedvarende energi i Danmark, siger Kamilla Thingvad, direktør for energiproduktion i Green Power Denmark, i en pressemeddelelse.

Forsyningstilsynet godkendte kort før jul Energinets metode for producentbetaling, og den trådte i kraft ved årsskiftet. Konkret mener Green Power Denmark, at tarifmetoden er i strid med EU's transmissionsafgiftsforordning. Derfor er der nu sendt en klage til Energiklagenævnet på vegne af en lang række medlemsvirksomheder.

Reglerne i transmissionsforordningen er lavet blandt andet for at sikre et velfungerende marked med ensartede vilkår på tværs af Europa.

- En voldsom stigning

Med den nye model for producentbetaling er det blevet markant dyrere at tilslutte vindmøller og solceller til transmissionsnettet i Danmark. Udviklerne skal foruden et stationsbidrag betale et tilslutningsbidrag på 328.000 kroner/MW i områder, hvor produktionen af strøm er større end forbruget.

Det betyder, at en udvikler, som vil opføre et anlæg på for eksempel 250 MW, som bliver tilsluttet 400 kV-nettet, vil opleve, at omkostningerne stiger med knap 100 millioner kroner alene for at blive tilsluttet elnettet.

- Det er en voldsom stigning, og det vil være med til at bremse den grønne omstilling. Den nødvendige udbygning af vedvarende energi vil blive forsinket og unødvendigt dyr. Det er ikke alene i strid med reglerne i EU. Det er også ærgerligt, at der kommer et så alvorligt benspænd i en tid, hvor vi har brug for al den vedvarende energi, som vi kan producere, siger Kamilla Thingvad.

Forsyningstilsynet har i sin godkendelse skrevet, at den er i tvivl om, hvorvidt modellen er forenelig med EU's regler. Af samme grund har Green Power Denmark tidligere pointeret overfor både Energinet og Forsyningstilsynet, at man bør undlade at opkræve tilslutningsbidraget, indtil der klarhed om det retlige grundlag.

- Nu går vi den nødvendige vej og klager i første omgang over afgørelsen til Energiklagenævnet. Men det havde selvfølgelig været bedre, hvis det ikke var kommet dertil, siger Kamilla Thingvad.

Læs også