Høst fordelene ved gode energisparevaner på din bedrift

Inddrag energiregnskabet for din bedrift, når du alligevel deler produktionsresultaterne med medarbejderne. På den måde bliver det nemmere at motivere både ledelse og ansatte til at få bedre energivaner.

Man kan sagtens slukke lyset i de farestalde, klimastalde eller slagtegrisestalde, hvor man ikke går og arbejder. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Af HR- og Griserådgiver Mette Holst Tygesen

Medarbejdere i danske virksomheder glemmer de gode energisparevaner, når de tager på arbejde. Derfor har Energistyrelsen været ude at opfordre arbejdspladserne til at drøfte muligheder for energibesparelser med medarbejderne – blandt andet ved hjælp af nogle af styrelsens gode råd om energirigtig adfærd.

Jeg vil mene, at det nok er de færreste af os, der ændrer adfærd efter at have læst og talt om en brochure med gode energisparevaner. Her gælder de samme faktorer, som når vi optimerer produktionsresultaterne. Det kræver en koordineret indsats, hvor alle bliver motiveret af at kunne se, de gør en forskel.

Hvad betyder energiprisen for bedriften?

En tommelfingerregel i motivation af medarbejdere er blandt andet at inddrage dem i de mål, du har sat for virksomheden. Det er typisk produktionsmål, hvor en del af økonomien også bliver inddraget. I en tid med ustabile energipriser, vil det også være relevant at give et indblik i, hvad det betyder for bedriften.

I øjeblikket er det særdeles vigtigt, at hver bedrift får analyseret sit energiforbrug, så den enkelte landmand kan se, hvor de lavthængende frugter befinder sig. Det er ikke en løsning at reducere energiforbruget de steder, hvor det har negative konsekvenser for de dyr eller afgrøder, som bliver produceret. Men viser det sig, at vi ved at ændre arbejdsrutiner i produktionen, kan indføre energibesparelser, der kan mærkes på den lange bane, så er det en investering, der hurtigt er tjent hjem.

Som eksempel har mange af vores kunder den seneste tid nydt godt af vores energiekspertise i form af min kollega energirådgiver Leif Köhne.

Nye rutiner

Den nuværende energikrise en god anledning til at få kigget rutinerne efter, og måske få luget ud i nogle af de dårlige vaner. Det kan for eksempel være, at der plejer at være lys hele dagen i alle staldafsnit. Det er ikke nødvendigt. For eksempel i griseproduktionen kan man sagtens slukke lyset i de farestalde, klimastalde eller slagtegrisestalde, hvor man ikke går og arbejder.

I farestaldene kan man med fordel gennemgå sine procedurer om brugen af varmelamper. Hvis lamperne tændes dagen før søerne er udregnet til at skulle fare, og der så går 2-3 dage inden de begynder, kan det uden problemer ændres. Så venter man med at tænde lampen, når den enkelte so ser ud til at ville fare inden for de nærmeste få timer. Det forudsætter dog, at man går en runde inden fyraften, og får tændt ved de søer, der ser ud til at ville gå i gang med at fare i løbet af aftenen. Pattegrisehulen bør nemlig altid være gennemvarm, inden soen begynder at fare.

Giv medejerskab af indsatsen

Listen med forslag til at nedbringe energiforbruget kan være lang, men det mest effektive råd er at inddrage medarbejderne aktivt i processen. Fra tavlemødet har man på mange bedrifter indført ideen med forbedringsforslag. Selvom man ikke holder tavlemøder på sin bedrift, kan man godt bruge ideen med at komme med forbedringsforslag til energibesparelser. Tanken er at alle medarbejdere kommer med forslag, som kan spare energi.

Læs også