Undersøgelse bekræfter: Stort uudnyttet biogaspotentiale i halm

Halmleverandører har længe slået på, at man kan øge produktionen af biogas ved hjælp af restprodukter. Nu bekræfter en ny rapport tingenes tilstand. Men det skal effektiviseres.

Danske landmænd er en del af løsningen på energikrisen, men det haster med at få gjort det effektivt og rentabelt at udvinde mere biogas fra landbrugets restprodukter som halm. Det viser en ny rapport udarbejdet for Energistyrelsen. 

- Der findes fortsat uudnyttede ressourcer i landbruget i form af bl.a. gylle, dybstrøelse, halm og andre planterester. Men der er behov for, at der sker en markant teknologisk udvikling, hvis halmen skal udnyttes til biogasproduktion i stor stil. Det ser jeg som en bunden opgave, hvis landbruget skal nå sine ambitiøse klimamålsætninger, samtidig med at vi får udfaset naturgas og dermed bliver selvforsynende med grøn energi, konstaterer Lars Villadsgaard Toft, der er bioøkonomichef i Seges Innovation. 

Han leder et specialiseret team af biogas-eksperter i Seges Innovation. Afdelingen rådgiver blandt andet om drift om optimering af biogasprocessen.

Medforfatter af rapporten til Energistyrelsen, Kurt Hjort-Gregersen, seniorspecialist hos Teknologisk Institut, bekræfter halmens potentiale:

- Halm er en stor og oplagt ressource for fremtidens biogasproduktion. Men der er fortsat en række udfordringer, som vi skal have løst i forhold til håndtering, gasudbytte og næringsstofudnyttelsen i den afgassede gylle, siger han i en pressemeddelelse.

Der er udfordringer

En af udfordringerne er, at den afgassede biomasse, som landmanden får tilbage, er et dårligere gødningsprodukt pga. en begrænset omsætning af særligt halmen. Derfor vil det typisk være nødvendigt at efterbehandle den afgassede biomasse – fx ved at separere fast tørstof fra og anvende det i et pyrolyseanlæg. 

Derved produceres biokul, som kan spredes på marker og sikre jordforbedring. Samtidig lagrer det kulstof, hvorved der skabes negative emissioner. Derudover kan effektiv forbehandling af halmen også give en bedre omsætning og dermed et bedre gødningsprodukt. 

At ensilere halmen har blandt vist sig at være en effektiv måde til at forbedre omsætning af halm i biogasanlæggene:

- Ensilering af halm har et betydeligt potentiale som biologisk forbehandling af halm til biogasproduktion, da ensileringen kan give et lidt højere metan-potentiale, gøre halmen mindre vandskyende samt reducere tabet af energi ved lagring af våd halm, fortæller Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist i Teknologisk Institut, og uddyber: 

- Samlet høst og ensilering af halm og efterafgrøder er en anden oplagt mulighed for at få biomasse til biogasproduktionen. Der kan opnås et højere udbytte pr. ha, når de to biomasser høstes samlet, og halmen kan opsuge saften fra efterafgrøderne, så der undgås saftafløb. Og endelig forbedrer efterafgrøderne ensileringen af halmen, så der opnås større metan-udbytte.

100 procent grøn gas i 2034

Danmark skal ifølge de politiske målsætninger reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og samfundet skal være klimaneutralt senest i 2050. Andelen af grøn gas stiger i Danmark, alt imens der i disse år sker en kraftig konsolidering i biogasbranchen. 

I 2022 satte den danske biogasproduktion rekord - og fordi gaskunderne samtidig har skruet voldsomt ned for forbruget, så er mere end en tredjedel af den gas, der bruges i dag, udvundet af gylle og andre restprodukter fra landbrug, industri og private husholdninger. 

Produktionen svarer til forbruget i mere end 300.000 husstande. I 2022 fortrængte dansk biogas russisk gas til en værdi af mere end 5 milliarder kroner.

Ifølge Energistyrelsens Klimafremskrivning vil naturgas være udfaset senest i 2034 og erstattet af 100 procent grøn gas. Denne udvikling kræver intensiv udvikling i biogasbranchen, også for at sikre en bæredygtig løsning for de landmænd, der leverer biomassen. 

Læs også