Overvej solceller på bedriften: Tjen flere penge med grøn samvittighed

Får man etableret solceller på sine bygninger, er der både gevinster for bundlinjen og klimaet. Men man skal styre uden om faldgruberne, påpeger Velaskonsulent.

Der kan både være en økonomisk gulerod i at etablere solceller på sine bygninger, da investeringen hurtigt kan være tjent hjem, ligesom man stiller sig selv i en mindre sårbar situation, hvis strømpriserne skulle stige yderligere. Samtidig er det med til at ruste bedriften til fremtiden med en grønnere profil.

Sådan lød budskabet fra Peter Mark Nielsen, konsulent hos Velas Energy ved et webinar om emnet forleden.

- For langt de fleste landmænd vil investeringen i solceller resultere i, at de tjener flere penge, samtidig med at de træffer et grønt valg, fortalte han.

Tjenes hurtig hjem

Med et solcelleanlæg kan man fremstille strøm for mellem 35 og 55 øre pr. kWh, viser et gennemsnit, som Velas har udregnet ud fra flere end 100 konkrete beregninger på solcelleanlæg. Det skal sættes i forhold til, at Agro Markets forventer, at prisen pr. kilowatttime hen over de næste 10 år vil ligge på mellem 0,75-1 kroner. Derfor kan man ifølge Peter Mark Nielsen typisk tjene investeringen i solceller hjem på mellem seks og ni år.

Mindre sårbar

I sagens natur er etableringen af solceller mere relevant, jo større strømforbrug du har. Derfor er solcelleanlæg mere fordelagtigt for nogle bedrifter end andre.

- Skal der eksempelvis året rundt bruges strøm til ventilation i stalden, kan der være rigtig mange penge at hente i at investere i solceller, sagde Peter Mark Nielsen.

Og gevinsterne ved grønne tiltag på bedriften ser ikke ud til at blive mindre i fremtiden, lød det fra konsulenten.

- Når man etablerer solceller, belaster man klimaet mindre, og vi forventer, at tiltag, som giver mindre klimabelastninger, fremover kan veksles til penge.

- Der skal nok komme grønne tiltag, som koster rigtig mange penge uden nødvendigvis at give noget igen, men ved solceller kan det grønne valg også være en god forretning, sagde han.

Uafhængig af markedsvinde

En anden fordel ved at investere i et solcelleanlæg er, at man i højere grad gør sig uafhængig af, hvilken vej markedsvindene blæser.

- Fordi solcellerne producerer strøm selv, gør man sig som landbrug mindre sårbar over for udsving i strømpriser - som vi eksempelvis har set de seneste par år, fortalte Peter Mark Nielsen.

Undgå faldgruber

Inden man finder stigen frem og begynder at gøre bygningerne klar til solceller, er det dog afgørende, at man styrer uden om de »huller«, der er.

Som eksempel peger Peter Mark Nielsen på, at man skal sikre sig, at man har byggetilladelse fra kommunen, og at netselskabet godkender størrelsen på solcelleanlægget.

- Desuden er det helt afgørende, at man sikrer sig, at bygningerne som konstruktion kan bære solcellerne, for er det ikke tilfældet, dækker forsikringen ikke, påpegede Peter Mark Nielsen.

Webinar om bortforpagtning og salg af landbrugsjord til solcelleprojekter

Den 20. april klokken 13 afholder Velas endnu et webinar om solceller. Denne gang om bortforpagtning eller salg af landbrugsjord til vedvarende energianlæg.

Velas Energy og Prolex Advokaterne fortæller om bortforpagtning og salg af landbrugsjord til udviklere af blandt andet solcelleanlæg på marker, herunder de vigtigste aftalevilkår og status på prisniveauer anno 2023. De berører ligeledes de udfordringer, som den grønne omstilling står over for med det formål at synliggøre årsagen til den ofte langvarige planlægningsfase. Derudover fortælles om særlige aftalevilkår ved bortforpagtning eller salg af jord til andre former for vedvarende energianlæg (Power-to-X, vindmøller etc.).

 

Læs også