Kører din næste landbrugsmaskine på el?

Uanset hvilke tanker du går med, er det min anbefaling altid at få regnet på dine tal af en uafhængig rådgiver. En person som hverken har interesse i at sælge dig maskinerne eller de solceller, du overvejer at investere i.

Af Leif Köhne, energirådgiver i LandboNord

Der er i øjeblikket stor interesse for de muligheder, der ligger i at kunne få nogle maskiner, der kører på el. Efter de henvendelser jeg får fra kunder her i LandboNord, er det min vurdering, at de fleste i første omgang føler sig mest trygge ved at begynde med at undersøge mulighederne i de mindre maskiner, men med tiden og udviklingen vil interessen sandsynligvis også koncentrere sig om de noget større.

Interessen er drevet af flere faktorer. En af dem er helt klart, at flere landmænd ser på muligheden for at kunne producere brændstoffet selv i form af energi fra solceller eller vindmøller. Det er for nogle landmænd allerede en mulighed i dag, og flere får derfor regnet på, hvordan det investeringsmæssigt kan se ud, hvis de investerer i maskiner, hvor brændstofomkostningen i runde tal er nul. I regnestykket skal vi selvfølgelig også vurdere, om den nuværende maskinpark er moden til at blive skiftet ud.

De fleste vil starte i det små

Det er især på de mindre maskiner, der bruges internt på bedriften, hvor vi oplever, at kunder er interesseret i at få regnet på skiftet fra dieseldrevne til el-drevne varianter. Det er for eksempel minilæssere eller lignende maskiner til håndtering grovfoder i staldene, hvor interessen er størst.

Udsigten til et muligt tilskud er naturligvis med til at skærpe interessen, men jeg tror, det også vurderes lidt mindre risikofyldt at prøve med de små maskiner, som bruges, hvor der ikke er så langt til et ladestik.

Det kan for eksempel være i forbindelse med udskiftningen af en lille gummiged fra diesel til el, som kan udløse et tilskud på 75.000 kroner. Hvis man så samtidig har muligheden for at få adgang til »brændstoffet« gratis, gør det mulighederne interessante at undersøge.

Få kortlagt dit behov og dine muligheder

Uanset hvilke tanker du går med, er det min anbefaling altid at få regnet på dine tal af en uafhængig rådgiver. En person som hverken har interesse i at sælge dig maskinerne eller de solceller, du overvejer at investere i. Derfor vælger flere interesserede at få lavet det, vi i LandboNord kalder et Energi-Tjek. Her kan du få et samlet indblik i hvilke scenarier, der kan være interessante for din ejendom.

Helt konkret kortlægger vi hele dit energiforbrug og ser på hvilken effekt, det har med hensyn til kWh og CO2-udledning. Når du kender det, bliver det nemmere at tage gode omlægningsbeslutninger på et oplyst og helhedsorienteret grundlag.

Læs også