Danmarks forbrug af biomasse til energi holder historisk højt niveau

I 2022 fortsatte Danmark med at producere energi fra biomasse på et historisk højt niveau. 30 procent af biomassen til energi bliver importeret fra udlandet.

Efter 2016 er USA og Canada blevet en væsentlig kilde til den danske import af træpiller, og i 2022 var importen derfra over seks gange større end i 2016. Arkivfoto

Halm, træpiller, biogas og andre energivarer baseret på biomasse bliver i stigende grad brugt på danske kraftværker, i virksomheder og i husstande.

I 2022 brugte Danmark 211 petajoule (PJ) energi fra biomasse, og det er en stigning på 18 procent siden 2018.

De største stigninger ses i brugen af biogas og skovflis, som begge er vokset med 17 PJ på fem år. Der var et minimalt fald fra 2021 til 2022, der kan forklares med et mindre opvarmningsbehov i 2022.

- Vores forbrug af biomasse til energi var sidste år mere end fire gange større end i 1995, og det er især skovflis og træpiller, der fylder mere i det danske forbrug af biomasse, siger Thomas Eisler, fuldmægtig i Danmarks Statistik til Ritzau.

- Vores forbrug af biomasse til energi var sidste år mere end fire gange større end i 1995, og det er især skovflis og træpiller, der fylder mere i det danske forbrug af biomasse

Thomas Eisler, fuldmægtig i Danmarks Statistik

Importerer 30 procent

Vedvarende energi udgjorde 45,6 procent af det samlede energiforbrug i Danmark i 2022 (309 PJ). Biomasse udgjorde størstedelen af den vedvarende energi med 68 procent. Den resterende del kom fra sol, vind, vand, geotermi og varmepumper.

Danmark dækker cirka 30 procent af forbruget af biomasse med import, mens resten produceres i Danmark.

Den danske produktion af biomasse, især biogas, er steget kraftigt siden 2018. Træpiller udgjorde totalt set 68 procent af Danmarks import af biomasse, mens skovflis udgjorde 19 procent i 2022. Derudover var der import af bionedbrydeligt affald, brænde og biodiesel, bioethanol og bioolie.

Canada er en stor importkilde

Danmark importerede 2,7 millioner ton træpiller i 2022. En stor del af denne import kom fra de baltiske lande Letland, Estland og Litauen med 43 procent. Dernæst følger USA og Canada, som stod for 26 procent af Danmarks import af træpiller. Efter 2016 er USA og Canada blevet en væsentlig kilde til den danske import af træpiller, og i 2022 var importen derfra over seks gange større end i 2016.

Danmark importerede 0,9 millioner ton skovflis i 2022. Størstedelen af denne import kom fra de baltiske lande Letland, Estland og Litauen med 59 procent Dernæst følger Tyskland, som stod for 19 procent af Danmarks import af skovflis. Sverige, Norge og Finland stod samlet for 18 procent af importen af skovflis.

Biomasse bruges både af danske virksomheder (herunder kraftværker) og af danske husstande for at skabe varme og som brændstof i køretøjer. Virksomhederne står for 79 procent af forbruget af biomasse til energi, og de danske husstande står for 21 procent. Derudover kan husstandene også bruge biomasse indirekte – gennem el og fjernvarme.

Det er især forbruget af træpiller i de danske husholdninger, der er steget siden 1995. Forbruget af bionaturgas er steget siden 2015 i takt med, at biogas opgraderes til bionaturgas og tilføres naturgasnettet. Derimod er forbruget af brænde faldet kraftigt siden 2018.

Læs også