Billigere el og større forsyningssikkerhed: Solid gevinst i vindmøllestrøm

Vejen til at sænke elregningen og blive uafhængig af elnettet kan gå gennem en husstandsvindmølle. Dem laver de op til 120 af om året i Skjern.

Når fundamentet er støbt og møllen samlet hjemme på fabrikken i Skjern, tager opsætningen kun fem til syv timer. Foto: Solid Wind Power En husstandsvindmølle vil alt efter vindforholdene producere omkring 72.000 kilowatttimer om året. Steder med særligt gode vindforhold endnu mere. Der er over 1.000 møller fra Solid Wind Power i drift over hele verden. Omkring halvdelen af dem står på dansk jord.

Billigere strøm end den fra elnettet, en flad pris for elforsyningen de næste 20 år og ikke mindst forsyningssikkerhed.

I en tid med store udsving på elpriserne, en udvikling, der over tid kun har budt på prisstigninger, og en politisk situation, der har gjort forsyningssikkerhed til en reel bekymring, har Søren Jegsen, der er forretningschef hos Solid Wind Power, flere gode argumenter for at anskaffe sig en husstandsvindmølle.

På verdensplan står der omkring 1.000 vindmøller fra Solid Wind Powers fabrik i Skjern. Cirka halvdelen af dem står i Danmark, mens resten er spredt ud over Europa og Asien, og med en kapacitet til at producere 120-125 møller om året skulle antallet også gerne stige støt de kommende år.

Mens fokus på grøn omstilling har fyldt meget de seneste år, har den politiske uro omkring Ruslands invasion af Ukraine gjort opmærksomheden på energiløsninger, der både kan sikre forsyningen og undgå store prisudsving, endnu større.

- Sidste vinter gav stor travlhed med stor efterspørgsel og leveringer. Nu kan vi godt mærke, at det er vendt igen. og at frygten for blackouts og skyhøje elpriser er gået i sig selv. Men jeg er sikker på, at vi styrer ind i et efterår, hvor det vil blive et tema igen, spår Søren Jegsen.

Fra statsstøtte til serieproduktion

Solid Wind Power, der har sin oprindelse i Ringkøbing Maskinværksted, satte første gang en vindmølle i drift 2012.

De første år var forretningen i høj grad lagt an på statens puljeordninger, der blandt andet gav et pristillæg på 1,5 krone pr. kilowatttime for en 25 kilowatts mølle.

Puljerne blev dog udtømt i 2018, og siden har Solid Wind Power altså arbejdet på helt basale markedsvilkår.

- Vi tilbyder i dag en husstandsvindmølle, der kan producere strøm, som er billigere, end den kan købes på markedet, og samtidig er prisen på møllens producerede strøm konstant over møllens levetid – modsat markedsprisen, siger Søren Jegsen

- Vi er gået fra at være en projektorganisation til serieproducent. Vi laver møller, der er klar til plug-and-play, vi har en installeret base, der bekræfter, at vi har et produkt, der holder, hvad vi lover, og vi har cases, der viser, at det godt kan betale sig at stille en husstandsvindmølle op, selvom der ikke længere er pristillægsordninger, fastslår Søren Jegsen.

- Og så leverer vi en færdigpakke, hvor vi tager os af hele den administrative proces med byggeansøgning og så videre, mens vi står for al drift og vedligehold og dermed eliminerer en eventuel risiko for ejeren, fortæller forretningschefen.

- Det eneste, ejeren selv skal stå for, er at kontrahere en elektriker til at forbinde vindmøllen til huset, tilføjer han.

En vindmølle fra Solid Wind Power koster i omegnen af én million kroner plus moms. De største variabler er ifølge Søren Jegsen fundamentet til møllen og eltilslutningen. Tilbagebetalingstiden ligger mellem otte og 12 år.

Ifølge Søren Jegsen kan en vindmølle stå klar seks-syv måneder efter bestillingen. Når først sagsbehandlingen er klaret og fundamentet er støbt, tager opsætningen af selve møllen på lokationen fem til syv timer.

Krav til vindmølleejeren

Selvom Solid Wind Power tager sig af de store linjer, er der dog lige et par beregninger, man skal foretage, inden man beslutter sig for at sætte en vindmølle op.

Først og fremmest gør det sagsbehandlingen meget lettere, hvis man har til huse i en landzone. Desuden skal man bo et sted, hvor der gerne i gennemsnit blæser mindst fem meter i sekundet på årsbasis. Og for at det kan betale sig, skal man altså have et strømforbrug noget over den gennemsnitlige husstand.

- Alt efter vindforholdene vil en mølle producere omkring 72.000 kilowatttimer om året. Vi anbefaler, at man selv kan udnytte i hvert fald omkring 60 procent af strømmen, da det er den strøm, man selv bruger, der gør det rentabelt. Så man skal man have et forbrug på mindst 45.000 kilowatttimer, forklarer Søren Jegsen, der derfor ser vindmøller som oplagte løsninger for landbrug, mens fritliggende skoler, småindustri, rensningsanlæg og vandværker også kan drage nytte af husstandsmøller.

Potentiale i rensningsanlæg

Udover landmændene leverer Solid Wind Powers møller derfor også strøm til blandt andet datacentre og rensningsanlæg.

Søren Jegsen ser især stort potentiale i forbindelse med rensningsanlæggene.

- Omkring 10 procent af de danske rensningsanlæg står kystnært, og her kan man altså spare 60-80 procent på energiomkostningerne, fortæller han.

Den løsning har man blandt andet valgt hos forsyningsselskabet Struer Energi, der har fået opstillet en 25 kilowatts mølle ved rensningsanlægget i Flovlev. Udover at spare på elregningen er rensningsanlægget med vindmøllen blevet uafhængig af strøm fra elnettet, mens Struer Energi med vindmøllens grønne energi også sætter flueben ud for to af FN’s Verdensmål og dermed maler forsyningsselskabets profil endnu grønnere.

Sol eller vind?

Mens Søren Jegsen naturligvis ser vindmøller som oplagte løsninger til mere grøn energi og mindre afhængighed, vil lavere priser på solceller måske få nogle til at sætte deres lid til solen frem for vinden som deres fremtidige elforsyning.

- Egentlig vil jeg helst ikke se foto voltaire (solceller, red.) og vindmøller som konkurrenter, men som noget, der komplimenterer hinanden. Hvor solenergien er mest effektiv fra april til september, er vindenergien bedst fra september til april. Dertil kommer, at vinden blæser dag som nat, forklarer Søren Jegsen.

Han ser dog klare styrker hos vindmøllerne.

- Hvis man skal op og matche en vindmølles produktion med et foto voltaire-anlæg, så skal man op omkring et 160 kilowatt-anlæg, som altså kræver meget plads. Til et normalt hus vil man sætte et 6-10 kilowatt-anlæg op. Så måske er det en lavere investering, men det kræver et stort areal. Der er vindmøllen en mere enkel løsning, fastslår han.

Vækstmarked i Europa

Med udsigt til fortsat fokus på forsyningssikkerhed og grøn energi ser Søren Jegsen potentiale for endnu flere dansk producerede husstandsvindmøller fra Solid Wind Power i både Danmark og resten af Europa.

- Fremadrettet er Europa vores vækstmarked. Generelt set er det det samme behov for forsyningssikkerhed og for at sænke omkostningerne i forhold til elektricitetsforbruget i det agrare og landzone-segmentet, der driver udviklingen i de fleste lande. Kun Frankrig adskiller sig, da det her er kravene til industrien, der fylder lige nu, forklarer forretningschefen.

- Så der er et behov, og der er intet, der tyder på, at det bliver mindre i fremtiden, konstaterer han.

Solid Wind Power

  • Solid Wind Power Europe ApS er en del af Solid Group A/S med base i Skjern.
  • Startet i 2003 som smedevirksomheden Ringkøbing Maskinværksted, der også var underleverandør til vindindustrien.
  • Har siden 2012 leveret flere omkring 1.000 husstandsvindmøller til hele verden. Cirka halvdelen er installeret i Danmark.
  • Definitionen af husstandsvindmøller i Danmark er vindmøller med en maksimal højde på 25 meter og med et maksimalt rotorareal under 200 kvadratmeter. Typisk effekt er 10-25 kilowatt.

Læs også