Biodiesel kan hjælpe transportsektor i mål

Socialdemokraternes spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Christel Schaldemose, besøgte forleden Emmelev A/S, som producerer biodiesel af raps.

- Seks procent af EU’s samlede CO2-udledning kommer fra den tunge vejtransport. Derfor er der brug for at undersøge alle muligheder for at reducere branchens klimaudslip, og her kommer biodiesel produceret på raps ind i billedet som et alternativ til fossil diesel.

Sådan siger Christel Schaldemose, socialdemokratisk spidskandidat ved det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Hun tilføjer, at det er spændende, at den klimavenlige biodiesel produceres hos Emmelev A/S i Otterup, og hun besøgte derfor virksomheden først i november for at orientere sig om den bæredygtige energiform.

- Det handler om at reducere klimaudslippet, men det handler også om at sikre en energiforsyning. Emmelev producerer biodiesel på grundlag af raps fra danske marker og medvirker dermed til at skabe en forsyningssikkerhed herhjemme, sagde hun.

Uafhængig af energi

Emmelev A/S er med Ukraine-krigen blevet en væsentlig del af den danske udvikling mod at gøre sig uafhængig af energi:

- Lige nu har vi brug for alle gode ideer til nye energiformer, da vi skal arbejde hurtigt. Vi skal finde løsninger på klimakrisen i dag og på den lange og korte bane, og vi har brug for, at alle gode løsninger kommer i spil. Biodiesel på raps er et godt alternativ lige nu, men det må ikke forsinke elektrificeringen af vejtransporten, som er afgørende, understregede Christel Schaldemose.

Der er særdeles gode erfaringer med biodiesel, som har en god og lang historie bag sig. Biodiesel har den store fordel, at infrastrukturen er den velkendte og ikke skal ændres.

- Det er en fordel, at vi kan holde fast i denne infrastruktur med tankstationer mv. Vi vil se, at der skal investeres i el-løsninger for den tunge transport. Derfor er biodiesel et brugbart element på den korte bane, indtil elektrificeringen for alvor slår i gennem, lød det fra EU-politikeren.

Biodiesel til skibs- og luftfart

- Der er ingen tvivl om, at en elektrificering af busser og lastbiler på sigt vil være den dominerende løsning på vejtransportens udledninger. Det ser vi for personbiler i dag også. Derfor bør alternative brændstoffer, såsom biodiesel, på den lange bane reserveres til skibs- og luftfarten.

Christel Schaldemose oplever, at der i Europa gøres en stor indsats for at sikre forsyningerne.

Emmelev A/S producerer ikke kun energi-produkter til transportsektoren. En stor del af processen handler om at fremstille proteinrige foderkager til malkekøer, som erstatter soja importeret fra Sydamerika og USA. I den forbindelse er der fokus på, at biodiesel på raps er klimavenligt og samlet set fortrænger 75 procent af den CO2-udledning, som almindelig fossil diesel står for, ifølge Emmelev A/S.

Det er også baggrunden for, at medejer Morten Simonsen, Emmelev A/S slog et slag for, at biodiesel kan være en del af løsningen i Danmark, både når det gælder forsyningssikkerhed, og når det gælder klimaet. Der vil gå en del år, før den tunge trafik kan bruge udelukkende el som energikilde.

Læs også