Taget på landbrugets bygninger er guld værd

Ny dansk teknologi åbner vejen, så tagene hos landmanden kan levere masser af varme til de fjerntliggende mindre byer ude på landet.

PVT-E tagpanelerne, der udgør et selvbærende tag eller facade, leverer både solcellestrøm og varme. Og det både når solen skinner, når den går ned, om natten og om vinteren.

PVT-E panelerne er udviklet af den sjællandske virksomhed Racell, der derudover – sammen med landbrugsvirksomheden Rubenlund Agro A/S på Langeland har udviklet det nye koncept »Remote Renewable Energy Hub« eller RREH. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ritzau.

Fælles varmeforsyningsnetværk

Konceptet giver borgere i landdistrikterne muligheden for at blive koblet på et RREH energiknudepunkt, som fra tagarealet kan levere tilstrækkelig nærvarme til lokalsamfundet. Denne nyskabelse, vil kunne brede sig til flere landbrugsejendomme, der tilsammen vil kunne danne et større fælles varmeforsyningsnetværk. I RREH projektet deltager organisationen Dansk Fjernvarme, idet fjernvarmeselskaberne med fordel kan overtage driften, så snart teknologien og konceptet er færdigudviklet og afprøvet.

- Det allerførste Energy Hub skal gøre både landbrugsvirksomheden og en nærtliggende ferieby selvforsynende med både varme og strøm. Efterfølgende har vi i støbeskeen at bruge endnu mere tagareal fra staldbygningen og derved forøge varmeforsyningen til yderligere 50 nærtliggende parcelhuse. Heldigvis er det sådan, at de mindre byer på landet, som ikke kan få fjernvarme, typisk har et landbrug med tage i nærheden. Med PVT-E panelerne på landmandens landbrugsbygninger, bliver tagene guld værd ved pludselig at være et Energy Hub, der kan levere fuld varmeforsyning sommer og vinter til en eller flere mindre byer i nærheden, forklarer Yakov Safir, CEO for Racell.

Afprøver ny teknologi

Med en helt ny PVT-E teknologi skal Racell og Rubenlund, på en staldbygning, afprøve brugen af flydende CO2 som kølemiddel i panelerne i stedet for vand med glycol. Hvis dette lykkes, vil CO2 panelerne kunne levere hele fem gange mere energi end standard solcellepaneler. Desuden kan man med fordel benytte en kosteffektiv og forenklet CO2 varmepumpe fremfor en standard varmepumpe.

- Såfremt det lykkes at bruge den flydende CO2 som kølemiddel på Langeland, vil der også dukke nye muligheder for dansk eksport. Sagen er, at det selvsamme CO2-drevne PVT-E system også vil være særlig velegnet til at køle bygninger, hvilket har vakt en stor interesse fra Mærsk. Man kan nemlig benytte denne grønne energi fra PVT-E anlæg til både køling og opvarmning af lagerbygninger i deres terminaler rundt om i verden, uddyber Yakov Safir, CEO for Racell.

Forsøg på Rubenlund Agro

Konkret installeres der i projektet hybridsolceller (PVT-E paneler) på taget af bygningerne ved Rubenlund og ved Feriepark Langeland. I projektet testes ligeledes hvordan to energi-knudepunkter bedst kan udveksle energi med hinanden. De vil producere tilstrækkelig vedvarende elektricitet og termisk energi (varme/køling) til at dække hele energibehovet for både landbruget og ferieparken dag og nat året rundt og potentielt producere nærvarme til de nærmeste huse og småbyer.

- Som moderne landmand har jeg en strategisk målsætning om at levere på den grønne omstilling i 2030 og 2050. Hybridsolcellerne installeret på mine bygninger gør, at jeg internt i virksomheden bliver selvforsynende både i forhold til varme og el, og eksternt er min virksomhed også med til at skabe værdi i den grønne omstilling med etablering af nærvarme lokalt, siger Ulrik Bremholm, CEO for Rubenlund Agro.

PVT-E hybridsolcellerne er så effektive, at de to energiknudepunkter tilsammen kun skal gøre brug af et lille tagareal på 1.500 m² for at være selvforsynende. Rubenlund og Feriepark Langeland har tilsammen et tagareal på omtrent 11.000 m². Så potentialet for produktion og levering af nærvarme lokalt er betydeligt. Samlet forventes den innovative og grønne CO2-baserede teknologi at blive betydelig mere effektiv og billigere end andre typer kraftvarmeanlæg.

Læs også