4.000 kubikmeter flyttes på én dag

KJ Entreprenør & Maskinudlejning i Hågerup har stor kapacitet både indenfor gravemaskiner og dozere.

Der er gravemaskiner som motiver på gardinerne, og legetøjsmodeller står på rad og række på hylderne på kontoret hos KJ Entreprenør & Maskinudlejning i Hågerup.

Midtfynske entreprenør Kim Jørgensen lægger ikke skjul på, at han vokset op med entreprenørmaskiner. Faderen Lars Jørgensen drev i Nr. Broby et entreprenørfirma, og sønnen var ikke ret gammel, før han indtog førersædet i en gravemaskine.

Vejen gik dog over en landmandsuddannelse på først Korinth og efterfølgende Dalum Landbrugsskole. Interessen for landbruget fornægter sig ikke, selvom Kim Jørgensen efter landbrugsskoletiden havde jobs hos flere fynske entreprenørfirmaer. I maskinhuset på Skrivergaarden i Hågerup, som han og hustruen Elisabeth og deres tre børn flyttede ind i sidste år, står således både en stor Claas traktor, en MF-mejetærsker, en stor liftsprøjte og flere andre maskiner, der umiddelbart ikke indikerer, at der kun hører 14 hektar til ejendommen.

- Vi skal jo ikke gå ned på udstyr, og skal heller ikke glemme landbruget, lyder det fra Kim Jørgensen, der dog oplyser, at han høster og har markdrift sammen med en kammerat.

Stor kapacitet

På entreprenørsiden er udstyret også i orden, her hvor han snart i 10 år har været selvstændig entreprenør, og hvor der er en halv snes fastansatte medarbejdere i KJ Entreprenør & Maskinudlejning.

Maskinparken tæller fire gravemaskiner fra syv til 45 tons og tre dozere fra 20 til 32 tons maskiner. Den største, en Cat D7E, var den første af denne diesel/elektriske udgave, som kom til Danmark i 2014. Og den har allerede rundet 7.000 timer.

- Både gravemaskinerne og vore dozere er med gps-udstyr, og kapaciteten er vel i dag oppe på, at vi kan flytte i nærheden af 4.000 kubikmeter jord på en dag, vurderer Kim Jørgensen, der selv i ti år udelukkende kørte dozer hos Poul Dozer i Korsebjerg.  

Endelig tæller maskinlisten flere dumpere, valsetog samt to lastvogne – til blokvognstransport og gruskørsel.

Erfarne folk

- Vi har støt og roligt udvidet med stort set en maskine og en mand pr. år, alt efter efterspørgslen, forklarer Kim Jørgensen, der fra selv at køre med ikke mindst den store dozer i dag primært tager sig af kontoret med tilbudsgivning, beregning og kundekontakten. Hans hustru hjælper også på kontoret og til bogholderiet er tilknyttet to eksterne regnskabsfolk.

Den midtfynske entreprenør lægger ikke mindst vægt på at have gode folk til at køre de store og avancerede maskiner.

- Det har vi heldigvis. De er både dygtige og erfarne. De styrer selv pladsen og deres opgaver, og derfor skal de også have gode forhold, ansvar og en fleksibel arbejdsdag, hvis det er nødvendigt, understreger Kim Jørgensen, og nævner, at der i arbejdsstyrken er flere tidligere landmænd, som både er vant til at tage ansvar og være selvkørende.

- Medarbejderne skal være glade for at gå på arbejde, og det skal vi være fælles om at sikre.

Hele paletten

KJ Entreprenør & Maskinudlejning opererer over hele Danmark, og lige nu er der masser af lave for virksomheden i Hågerup.    

Hovedparten af aktiviteterne er underentreprenøropgaver for byggefirmaer og andre entreprenører.

Med det store grej har firmaet jordflytning som sit speciale, men også anlægs- og vejarbejde fylder godt i ordrebogen.

Blandt opgaverne er også både etablering af grusgrave med fjernelse af råjord og genetablering. Desuden passes en lokal grusgrav i Hågerup.

- For et par år siden gjorde vi en del i maskinudlejning, men i dag sker det kun med fører, og primært til de mange største entreprenørvirksomheder og kolleger, som vi i forvejen samarbejder med.

- I dag løser vi også komplette anlægsarbejder, både med kloak- og brolægning, og dermed kan vi klare hele paletten og alle størrelser projekter, understreger Kim Jørgensen.

 

Læs også