Entreprenørmaskiner: Bedre produktivitet og brændstoføkonomi

Volvo Construction Equipment og Finlands Norrhydro har udviklet en digital hydraulisk aktuator, som øger produktiviteten og drastisk reducerer brændstofregningerne og CO2-emissionerne fra entreprenørmaskinerne under bygge- og anlægsarbejde. Hvis den indføres i vide kredse, kan det hjælpe branchen med at leve op til dens ambitioner om bæredygtighed og samtidig forbedre maskinens ydelse.

Volvo EC300E 30-tons gravemaskine anvendt som testbænk. Foto: Volvo Entreprenørmaskiner A/S
Volvo EC300E 30-tons gravemaskine anvendt som testbænk. Foto: Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er engageret i en bæredygtig fremtid – opnået gennem interne udviklinger og eksterne partnerskaber.

Som en del af denne strategi udvikler Volvo CE i samarbejde med Finlands Norrhydro en ny teknologi, som sigter på at revolutionere entreprenørmaskinens hydraulikydelse.

Når den kommer på markedet, forventes de potentielle fordele for kunder og klimaet at være dybtgående med en væsentligt bedre brændstofeffektivitet for maskinen og en nedskæring i CO2-emissionerne.

Systemet, som Norrhydro har udtaget patent på, kaldet NorrDigiTM, benytter en multikammer digital hydraulisk aktuator, som forbedrer systemets effektivitet så meget, at en stor del af en maskines hydrauliksystem kan kasseres eller reduceres.

Det eliminerer behovet for en hovedstyreventil – hjertet i et traditionelt hydrauliksystem – sammen med overdreven pumpekapacitet, rørledninger og slanger. Det bruger mindre energi og giver mulighed for at reducere motorkapaciteten.

 

Forbedret effektivitet og produktivitet

Systemet betyder en forbedring i effektiviteten og øget maskinproduktivitet. Med reducerede kuldioxidudledninger giver det en radikal nedgang i maskinens kulstofudledninger. Volvo CE og Norrhydro har underskrevet en flerårig aftale, ifølge hvilken Volvo CE vil fortsætte med at udvikle teknologien i partnerskab med Norrhydro og efterfølgende sigte på at opnå fordelen ved at være den første, der implementerer den. Volvo CE har eneretten til brugen af den i sine produkter i løbet af udviklingsprocessen.

Med en Volvo EC300E 30-tons gravemaskine som testbænk har den revolutionerende teknologi bestået den indledende blåstemplingsfase og diverse holdbarhedstests, og den går nu videre til en felttestperiode, hvor prototyper benyttes på anvendelsesområder i den virkelige verden af udvalgte kundepartnere.

Det forudses, at det nye system vil blive tilbudt på firmaets gravemaskiner senest fra 2024.

/jba

Læs også

Danmark i front på New Holland-entreprenørmaskiner