Målet er op til 20.000 kvadratmeter græsplæne på en dag

- I sæsonen har vi mellem 200 og 400 bestillinger på alt fra omlægninger til etablering af helt nye græsplæner, parkanlæg og naturpleje, siger opfinder og entreprenør Jonas Nielsen.

Den femte sæson som formentlig Danmarks største anlægger af græsplæner er godt i gang. Ordrebogen hos entreprenør og indehaver af Joni Manpower ApS i Mesinge, Jonas Nielsen, rummer godt 200 bestillinger, og hans to hold græsfolk er nu på farten i hele Danmark.

- Vi starter gerne omkring påske med en god ordrebeholdning, og vi fortsætter ofte helt frem til jul og når dermed op på omkring 400 jobs i sæsonen, fortæller Jonas Nielsen, der er uddannet som landbrugsmaskinmekaniker.

Opfandt nye maskiner

Hele græseventyret startede for fem år siden, hvor han som entreprenør havde lavet masser af jordarbejde omkring nye huse. 

- Som landbrugsmaskinmekaniker interesserer man sig ikke kun for vedligeholdelse af maskiner, men også for deres funktionalitet, og hvad maskinerne kan bruges til, siger Jonas Nielsen.

- Og da jeg som underentreprenør kom godt i gang med jord- og betonarbejder til byggerier af både parcelhuse, virksomheder og offentlige institutioner, så jeg en mulighed for at vende tilbage, når byggefolkene var færdige.

- Her havde jeg bemærket, at det ofte tog en hel dag for anlægsgartnerne at anlægge en græsplæne på 500 kvadratmeter. Det må kunne gøres anderledes og væsentligt billigere, tænkte jeg.

Ved at se sig om på værkstedet og i maskinhuset blev Jonas Nielsen inspireret af en aldrende havetraktor. Det udfordrede hans opfindertrang, og den gamle havetraktor blev forvandlet til en ydedygtig og hurtig såmaskine, som med frø i magasinet kunne tilså plæner, efter at man med en Bobcat monteret med en Powerrake havde gjort forarbejdet.

Dialogen med kunderne

- Vi kom godt fra start, og på fjerde år har vi udviklet konceptet, siger Jonas Nielsen. Maskinsiden er på plads. Vi har i dag to hold af to mand, der er rutinerede i at forberede såbedet ved at rense det for sten og bygningsaffald. Når det er overstået, så er såningen af græs hurtigt klaret.

- På gode dage kan vi med to hold klare op til 20.000 kvadratmeter græsplæne om dagen.

- Vi stiller naturligvis nogle krav om tilgængelighed, og at jorden er tør for, at vi kan lave et ordentligt såbed. Tørring i luften giver god jord til nye plæner. Temperaturen er ikke afgørende. Græsset kan fint ligge og vente på varmen. Det skal nok spire, når varmen kommer.

Jonas Nielsen siger, at dialogen med kunderne er vigtig for begge parter.

- Det er jo en stor logistisk øvelse at få udnyttet maskinerne og mandskabet på en hensigtsmæssig måde. Både for at kunderne kan få arbejdet gjort til en rimelig pris, og for at vi kan komme videre.

Opererer i alle landsdele

Jonas Nielsen fortæller, at bestillingerne kommer ind hele året i en lind strøm.

- Vi har det princip, at nye ordrer kommer bagerst i køen. Vi har opdelt landet nogenlunde, som vi har regioner i Danmark.

- Når vi får en henvendelse fra en privat haveejer, der ønsker at få besøg af vores græshold, så beder vi om et fotografi af haven på en mail med angivelse af størrelse og tilgængelighed. Ud fra det afgiver vi et tilbud på opgaveløsningen og angiver et cirka tidspunkt for, hvornår vi kommer.

Det næste, der sker, er, at kontoret i Mesinge meddeler, hvornår man ankommer. Samtidig beder man kunden om at sørge for, at havemøbler og andre flytbare forhindringer er fjernet, og at adgangsvejene til maskinerne er beskrevet i en returmail.

- Vi skal også påse, at fliser og andre forhindringer kan passeres uden skader, siger Jonas Nielsen.

Parcelhushaver og naturpleje

- Kundepotentialet er stort, fortæller Jonas Nielsen. De private haveejere, som vi anlægger nye haver for, er vores bedste ambassadører i det segment.

- Ellers er vi efterhånden ved at være godt indarbejdet som underentreprenører i byggebranchen. Vi er ofte dem, der har det sidste og meget synlige job på byggepladsen.

Joni Manpower har netop anlagt græsplæner i Forskerparken ved universitetet i Odense. Entreprenørvirksomheden har mange opgaver for virksomheder, der vil have en smuk grøn facade, og har løst opgaver i forbindelse med energistationer og offentlige anlæg.

- Her drejer dialogen sig ofte om, hvilke græsblandinger der egner sig bedst til formålet, fortæller indehaveren, og nævner, at der også har været opgaver, der har et overordnet naturplejeformål for øje. Hertil benyttes specielle frøblandinger, der både er smukke og også tiltrækker fugle, agerhøns og andet vildt i det åbne land.

Læs også

Danmark i front på New Holland-entreprenørmaskiner