Forslag om tremmeforbud i landbruget kommer i 2023

Europa-Kommissionen annoncerede i dag, at man vil arbejde på et forslag, der blandt andet skal gøre en ende på burhøns og so-fikseringer.

Sundheds-kommissær Stellea Kyriakides og landbrugskommissær Janusz Wojciechowski kunne i dag offentliggøre, at Europa-Kommissionen vil arbejde på at have at forslag klar i 2023, der skal omhandle forbud mod en forskellige række dyrehold i bur.

12. juni stemte et klart flertal i Europa-Parlamentet for, at der skulle arbejdes hen imod et forbud, og nu erklærer kommissionen altså, at de vil gå gang med at arbejde på at lovforslag, der skal kunne fremlægges i slutningen af 2023.

Målet er krystalklart. Et miljø i det industrielle landbrug uden tremmer og bure. Det er ikke bare et etisk spørgsmål, men også et spørgsmål om miljø og sundhed, sagde EUs sundhudskommissær, Stella Kyriakides, der også har fødevarer under sit resortområde. 

Man vil nu forsøge at strikke et forslag sammen, der kan opnå nok opbakning til at blive vedtaget. 

- Uanset hvilke ændringer, der vil blive besluttet, vil vi sørge for de nødvendige indkøringsfaser, der både skal give landbrugerne nok tid til at omstille sig, men også skal give incitamenter, skrev landbrugskommissær Janusz Wojciechowski onsdag ved middagstid på sin Twitterkonto.

Når lovforslaget bliver fremlagt, skal man forsøge at nå frem til et forslag, som kan opnå opbakning i både Europa-Parlamentet og i Det Europæiske Råd, hvor regeringerne fra de 27 medlemslande er repræsenteret. Det kan derfor tage yderligere et par år, før et eventuelt forbud vil være på plads, hvis der vel at mærke viser sig at være de fornødne flertal.

Sigter mod 2027

Sundhedskommissær Stellea Kyriakides fortalte således ved annonceringen, at kommissionen sigter mod en ny lovgivning på området, der ville kunne træde i kraft i 2027.

Arbejdet med at udfase bure i landbruget kommer på bagkant af en underskriftindsamling under navnet End The Cage Age.  

Den har 1,6 millioner EU-borgere, herunder danskere, samt 170 organisationer og store, internationale fødevareproducenter i de 27 medlemslande skrevet under. Det var denne kampagne, der foranledigede afstemningen i parlamentet, der altså nu har fået Europa-Kommissionen påbegynde arbejdet med at lovforslag.

Et forbud vil ramme især ramme producenter af svin og af buræg, som tegner sig for langt de fleste af de 300 millioner husdyr, som sagen handler om. For svineproducenternes vedkommende rammer det særligt isoleringen og fikseringen af søer i forbindelse med faringer.

Læs også