Niche i selvstændigt selskab

Nicheproduktioner mødes med den nødvendige skepsis fra pengeinstitutternes side. - Det er vigtigt, at der fastholdes et stærkt fokus på både den nye og den etablerede produktion.

- Når en iderig landmand vil starte en nicheproduktion ved siden af den produktion, han har i forvejen, vurderer vi altid risikoen for, at han skal dele sit fokus to steder, og begge dele får for lidt opmærksomhed.

Landbrugsspecialist hos Sparekassen Sjælland-Fyn, Boye Schiøtt Jensen, betoner, at hver enkelt sag vurderes individuelt.

- Selvom Michael Andersen på Tøvestensgaarden har placeret sit nye initiativ i et selvstændigt selskab med sit eget regnskab, bliver vi alligevel nødt til at se det i en helhed og dermed hans samlede økonomi.

Omsætning er ikke nok

Boye Schiøtt Jensen udtaler sig helst i generelle vendinger om nicheproduktioner.

- Vi bakker da op om nye initiativer, men generelt er det jo for sjældent, det lykkes, siger han og påpeger, at såkaldte gazellevirksomheder tit bliver målt på omsætningsfremgang og ikke den egentlige indtjening.

- Græsmælksprojektet hos Michael Andersen fik ikke den nemmeste start, men projektet har dog den fordel, at det blev etableret i lejede lokaler.

I vurderingen af et pengeinstituts engagement indgår også, om kunden tidligere har præsteret gode resultater og de økonomiberegninger, der fremlægges.

Læs også