Roerne giver et større udbytte end majs

Der blev rystet lidt på hovedet da Preben Drejer Pedersen for fem år siden valgte at tage roer med ind i markplanen på Mosegaarden i Himmerland. I dag er det ham der går og smiler lidt for sig selv, for med 20.000 foderenheder pr. hektar kan det slet ikke betale sig at lade være.

Med majsudbytter, som aldrig når over 10.000 foderenheder pr. hektar og en kraftig erindring om majshøsten for fire år siden med sølle 5.000 foderenheder pr. hektar er mælkeproducent Preben Drejer Pedersen slet ikke i tvivl om, at beslutningen om at skære lidt ned på majsarealet til fordel for roer, var den helt rigtige.

- Det handler om at avle så meget hjemmeavlet foder som muligt for at kunne spare på indkøbt foder, forklarer Preben Drejer Pedersen om den altoverskyggende grund til, at tage den, i nogens øjne besværlige afgrøde, med igen.

For Preben er roerne ikke mere besværlige end så meget andet, for ham handler det om at få stillet det hele ordentlig an. Blandt andet ved ikke at skulle køre i mudder til midt op på dækkene for at hente dem, men bare at kunne tage dem på asfaltpladsen ved siden af kørersiloerne.

 Køerne elsker dem

Og det er ikke bare Preben og den halvkraftige brune labradorblanding, som er glad for roer, køerne elsker dem.

- Et var, at vi med roer kunne avle flere foderenheder pr hektar, noget andet var et ønske om at få mere fedt i mælken, siger Preben Pedersen, som både oplever at køerne gerne vil have roer, men også fungerer godt på dem.

I foderblandingen får de omkring 5 foderenheder fint hakkede roer og får de for mange, er der hurtigt syn for sagen med ketose.

 Roerne skal holdes rene

Men roer er ikke nogen let afgrøde, de kræver i den grad omhyggelighed, men det er også her Preben Drejer Pedersen ser en af sine styrker.

- Jeg går virkelig meget op i det, lige fra at få etableret et godt såbed til, at de for alt i verden skal holdes rene, forklarer han.

Holder fast i majsensilage

Selvom Preben Drejer Pedersen indimellem kan bande lidt over majsen, er han alligevel ikke klar til helt at undvære dem.

- Majsensilage er et godt foder og det passer rigtig godt ind i foderblandingen, derfor holder jeg stadig ved, fortæller Preben, som også erkender at majsen er ved at have opbrugt sine chancer og slår de fejl igen er plan b allerede tænkt igennem.

- Så vil jeg have helsæd og roer, ligesom man havde i gamle dage, fortæller Preben.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87

Følg Preben, køerne og roerne

Effektivt Landbrug vil hen over året følge Preben Drejer Pedersen og hans mælkeproduktion i Himmerland. Her vil der blandt andet blive sat fokus på roer, lige fra etablering af det rette såbed, såning og gennem hele vækstsæsonen til de tages op til efteråret og havner foran køerne i stalden.

 

Læs også