Cheføkonom: Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Det har aldrig været billigere at omlægge sine realkreditlån til fast rente. Alligevel skal man holde fast i variable lån.

Det mener cheføkonom i rådgivningsselskabet Velas (fusion mellem LMO og Centrovice) og AgroMarkets, Hans Fink.

- Vi har set bundrekord på bundrekord i de seneste syv år, og derfor anbefaler vi, at man fastholder 80-100 procent af sin gæld i variabel rente. Det gør vi, fordi vi kan komme ned i negativt territorium på eksempelvis -0,5 procent i rente, siger Hans Fink.

Han peger på, at centralbankerne styrer de korte renter. 

- Og de har lige nu kun én ting i hovedet, nemlig økonomisk vækst. Så hos ECB (Den Europæiske Centralbank, red.), har man flere gange sænket renten, og vi forventer, at den vil fortsætte ned. Så længe det er scenariet, er vi ikke bange for at anbefale de variable renter, lyder det fra cheføkonomen. 

Vær klar til at lægge om

Hans Fink understreger dog, at det er nødvendigt med en plan for, hvornår man håndterer sin finansiering. 

- Man må ikke bare læne sig tilbage og sige, at det hele kører. For renterne er drevet af forventninger, og pludselig en dag kan det gå rigtig, rigtig stærkt. Og så skal vi være klar til at lægge om i fast rente, siger Hans Fink.

Han understreger dog, at man ikke skal frygte de tårnhøje renteniveauer i 80’erne og 90’erne, hvor renten på et realkreditlån toppede på 22 procent. 

- Det er meget utænkeligt, at vi nogensinde kommer derop igen. Toppen dengang skyldtes dårlig statsøkonomi, men vi har lige nu en særdeles stærk økonomi med lav gæld. Der er intet, der peger i retning af, at det nogensinde skulle kunne ske igen. 

Is i maven

Hans Fink forstår godt, hvis det kan være attraktivt for en del danske landmænd med millionstore gældsbeviser, der langt hen ad vejen er bundet op på variable renter, at tage fastrentelån.

En fast rente kan nemlig give den snusfornuftige virksomhedsejer, der jævnligt døjer med stærkt volatile markedspriser, en kærkommen stabilitet og forudsigelighed i afdragene til banken og realkreditinstituttet. . 

- De fastforrentede lån fås netop nu til en rekordlav rente, og det giver landmanden mulighed for at finansiere sig langt billigere end hidtil. Det stiller landmanden over for et valg – enten skal han reagere på, at renten sætter bundrekord, eller også skal han have is i maven og tro på, at renten falder yderligere på sigt, siger Hans Fink.

Dilemma

En del landmænd har allerede kigget nærmere på lånene. 

- Vi ser, at mange landmænd overvejer at gå over i fast rente med en del af deres lån, netop fordi det giver dem en budgetsikkerhed. Det er lidt den samme øvelse, når de afdækker afgrøder – der ved de, hvad de får ind, og hvad der ryger ud. Det giver noget ro i maven.

Derudover giver det et plus i karakterbogen hos banken, hvis man omlægger noget af den variable gæld til den fastforrentede af slagsen. 

- Der er ingen tvivl om, at man bliver godskrevet af banken, når man har en større del af sine lån i den faste rente. Og det er jo nu en gang ret vigtigt at være god ved sin bank, siger Hans Fink.

Han understreger dog, at hans egen og AgroMarkets’ anbefaling ikke har flyttet sig trods rekordlave fastrenteniveauer. Og den lyder altså: Hold fast i variable lån.

mip

Læs også