Brødr. Ewers går sammen med stort, tysk slagteri

Brødr. Ewers går sammen med et af Europas største fjerkræslagterier, Plukon Agri Deutschland GmbH for at sikre danske kyllingeproducenter afsætning på det europæiske marked for kyllingekød.

Danmarks største familieejede korn-og foderstofforretning, Brødr. Ewers A/S, har indgået en aftale med det store tyske slagteri Plukon Agri Deutschland GmbH, som sikrer danske kyllingeproducenter afsætning på det store europæiske marked for kyllingekød.

- Det er første gang i Danmark, at der er lavet en aftale hen over grænsen, som med udgangspunkt i jord-til-bord-princippet omfatter både leverancer af kyllingefoder og slagtning af kyllinger. Begge virksomheder investerer i samarbejdet og ser det som langvarigt, fortæller markedschef Hans Jørgensen, Brødr. Ewers A/S.

Plukon Food Group er det næststørste privatejede fjerkræslagteri i Europa. Selskabet er bredt funderet på alle områder og produktion byder på en bred vifte af alle former for slagtefjerkræ: Almindeligt voksende kyllinger, langsomt voksende, frilands, økologiske, osv.

Lang erfaring

Selskabet har en stor forædlingsdivision og er derved meget tæt på slutbrugerne samtidig med, at der afsættes produkter på hele det store europæiske marked for kyllingekød.

Interessen i Danmark for at levere til det tyske marked er stor. I Danmark leveres kyllinger typisk ved en vægt på mellem 2.100 og 2.200 gram, mens kyllingerne leveret til det tyske slagteri skal veje op til 2.950 gram. Det giver mulighed for at større fleksibilitet i produktionen.

- Vi har hos Brødr. Ewers A/S en lang erfaring med at servicere kyllingeproducenter, som leverer kyllinger til udlandet. Vi ser store muligheder for, at den danske kyllingeproducent kan opnå gode resultater på bundlinjen ved at være en del af denne værdikæde, og vi fortsætter selvfølgelig med at levere kvalitets-specialfoder til producenter, som leverer kyllinger til andre slagterier, siger Hans Jørgensen.

- Stort potentiale

Med aftalen repræsenterer Brødr. Ewers A/S det tyske slagteriselskab i Danmark:

- Vi skaber kontakten og laver kontrakten med producenten på vegne af slagteriet. Vores produktion af foder er en del af den frivillige salmonella-plan, og vi kan afdække råvarerne prismæssigt på kundernes vegne, hvilket er meget aktuelt lige nu. Dertil kommerat producenten får adgang til et meget større marked end det danske, siger Hans Jørgensen.

- Brødr. Ewers A/S har i det sidste halvandet år arbejdet på at finde en samarbejdspartner, som har den rigtige indgangsvinkel til produktion af fjerkrækød i fremtiden. Det er nu lykkedes, og det er vi glade for og ser som et stort potentiale, tilføjer Hans Jørgensen.

Fakta

  • Foderstoffen Brødr. Ewers A/S har omkring 160 medarbejdere, og tre fabrikker står for en årlig foderproduktion på cirka 300.000 ton. Omsætningen var i 2020 1,74 mia. kr.
  • Plukon Food Group med hovedsæde i Holland har slagterier- og forædlingsafdelinger i seks europæiske lande og slagter ugentligt ni millioner kyllinger. Omsætningen var i 2020 1,9 milliarder euro.

Læs også