Certificerede varmevekslere i fjerkræstaldene

Hos Rokkedahl Energi er man specialister indenfor varmevekslere til fjerkræstalde. Varmevekslere, der vel at mærke er certificerede og dokumenterede for deres virkning

FJERKRÆ Rokkedahl Energi er specialister indenfor varmevekslere til kyllingestalde, og for knapt et år siden fik virksomheden en dokumenteret anerkendelse af sine varmevekslere.

Hér opnåede man nemlig at få sine varmevekslere Vera-certificerede – en investering, som man fik lavet i samarbejde med Fjerkræafgiftsfonden.

Certificeringen blev lavet på ammoniakudledningen, der ifølge virksomheden er reduceret med godt en fjerdedel.

Varmeveksleren fra Rokkedahl fås fra 11.700 kubikmeter pr. time til 31.000 kubikmeter pr. time. Varmeveksleren fungerer i korthed ved, at den tilfører opvarmet frisk luft til kyllingestalden.

Den friske varme luft opvarmes med den ”brugte” luft, s0m bliver suget ud af kyllingestalden. Den friske og den ”brugte” luft passerer varmeveksleren på hver sin side af en række lameller.

Se mere på www.rokkedahl.dk

jba/teba

Læs også

Fjerkræformand til Salling: Lad forbrugerne bestemme hvilken kylling de køber
Fjerkræavlere inviterer forbrugere indenfor
Nyt tilfælde af fugleinfluenza
Brasilien ønsker at eksportere mere til Rusland
Ukraine genoptager delvist fjerkræeksport til EU
Brasiliansk fjerkræeksport faldt med 4,7 procent