Flere lande slår fugleinfluenza-alarm mod import fra Holstebro-egnen

Sidste ugens udbrud af fugleinfluenza ved Holstebro udgør ingen alvorlig fare for danske eksport af fjerkræ og æg, siger Det danske Fjerkræråd.

Det har foreløbig kun givet anledning til bøvl og øgede omkostninger for æg- og fjerkræproducenter ved Holstebro med at finde andre afsætningskanaler, at flere lande har lukket for import fra den danske omegn på grund af udbruddet af fugleinfluenza i en besætning af ænder nær Handbjerg.

Men for hele den danske branche som sådan ser Det danske Fjerkræråd slet ingen fare for tab af afsætning på eksportmarkederne på den konto.

Det siger sektorchef i Landbrug & Fødevarer, Jørgen Nyberg Larsen.

Fødevarestyrelsen kundgjorde sidste lørdag, at der var konstateret et udbrud af fugleinfluenza af en type med lav smittefare i en andebesætning ved Handbjerg i Holstebro Kommune. Siden har flere lande slået alarm over import af fjerkræ eller æg, men for de fleste landes vedkommende kun for nærområdet omkring Holstebro, oplyser sektorchefen.

Ingen restriktioner i EU

I går frarådede den lokale, kinesiske fødevaremyndighed i Hongkong de lokale importører imod at hente fjerkræ hjem fra Holstebro kommune.

Hongkong importerede i årets første tre måneder 388 ton frossen fjerkræ og 288.000 æg, oplyser FødevareWatch med Global Meat News som kilde.

I forvejen har også lande som Singapore og Japan slået alarm, men ikke EU eller andre større aftagerlande, oplyser Jørgen Nyberg Larsen.

For langt de fleste landes vedkommende gælder alarmen kun for et større eller mindre område omkring Holstebro. For Singapores vedkommende gælder det kun for et område inden for en kilometer omkring andebesætningen. Imens har Japan – som ikke er noget stort marked - lukket for al import fra Danmark af både fjerkræ og æg.

Får ekstra omkostninger

Restriktionerne indebærer ikke tab for de berørte producenter af egentlig afsætning. Men de får nogle ekstra udgifter til at finde andre aftagere, skønner Jørgen Nyberg Larsen.

- Der er nogle, der får nogle ekstra omkostninger til noget ekstra logistik. Der er en del slagtekyllingeproducenter på Holstebro-egnen, og for dem kan det være irriterende. Branchen har før oplevet det, som har været værre, siger han til Effektivt Landbrug.

Ænderne blev slået ned

I den udegående andebesætning nær Handbjerg i Holstebro Kommune blev der den 5. maj konstateret smittet med lavpatogen fugleinfluenza H5.

Prøverne blev udtaget i forbindelse med den rutinemæssige overvågning for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Besætningen på ca. 9.000 slagteænder og 12.000 ællinger blev blevet for at forhindre virus i at udvikle sig til en mere alvorlig influenzatype (højpatogen fugleinfluenza).

Ænderne er sandsynligvis blevet smittet af vilde fugle i området, oplyste Fødevarestyrelsen, der oprettede en spærrezone på en kilometer rundt om den smittede besætning.

Læs også