Online overblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard i Martofte har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

 - Jeg syntes jo ikke, at det kunne passe, at man i 2020 skulle ud med en pind eller kaste småsten på siden af siloerne, for at vurdere, hvor meget foder der er tilbage i siloerne.

Svineproducent Jakob Krogh Andersen på Egensøgaard driver i Martofte på den nordøstfynske halvø Hindsholm en UK-produktion på 900 årssøer med produktion af smågrise op til 30 kg. fordelt på tre lokaliteter, samt årlig produktion af 6.000 slagtesvin til Danish Crown. 

Herudover foregår planteavlen i et markfællesskab med kompagnonen Brian Christiansen, som udover egen slagtesvineproduktion på 10.000 grise om året, står for den daglige drift af det fælles markbrug på 500 hektar, samt for produktionen og transporten af alt foder til de fire sites.

Online måling manglede

Jakob Krogh Andersen fortæller, at han længe har søgt en simpel eftermontering af følere til eksisterende fodersiloer.

- Vi har 15 siloer fordelt på fire lokationer, og jeg har en afstand på fire til otte kilometer ud til de enkelte ejendomme, så jeg bruger hurtigt en halv time på turen rundt, hvis jeg kun skal afsted for at kontrollere mængden af foder i siloerne, siger svineproducenten, der bestiller foder hos sin kompagnon, som var det ved et andet foderstoffirma.

- Det var helt tilfældigt, at jeg så løsningen med online-niveaumåling fra NiveauTeknik, fortæller Jakob Krogh Andersen, der kontaktede indehaver af NiveauTeknik, Brian Richardt for at høre nærmere om mulighederne.

Overblik med simpel teknik

Mødet resulterede i, at løsningen først blev monteret på fire siloer på en enkelt ejendom, og de positive erfaringer førte hurtigt til, at der blev monteret niveau-måling i samtlige 15 siloer.

Teknikken fungerer på den måde, at en rustfri stålwire er monteret indvendig i siloen og ud igennem siden nederst i keglen. Øverst sidder en niveau-måler, der via microbølger gennem wiren kan måle niveauet af foder i siloen, og de aflæste data sendes via en boks med et simkort direkte til skyen, hvorfra informationen kan hentes ned til smartphone eller PC.

Jakob Krogh Andersen viser på sin telefon, hvordan han nu kan sidde ved køkkenbordet og have fuldt overblik over fodersituationen i samtlige siloer.

- Jeg logger bare ind via den tilhørende app, og kan herfra følge med, uden at skulle starte bilen og afsted og stå og kaste småsten på siloen, for at lytte mig frem til en cirka-mængde. Nu får jeg det ret præcist vist i kg, fortæller svineproducenten om løsningen, der endda ikke kun har sparet ham for en halv til en hel times arbejde fem dage om ugen. Løsningen har næsten helt overtaget hans opgave.

- Før skrev jeg dagligt en sms til de medarbejdere hos min kompagnon, der står for blanderiet på foderfabrikken. Nu kan de selv lige gå ind via appen og se, hvilken silo der løber tør næste gang. De kan derfor hele tiden have de næste blandinger i gang i mølleriet.

Teknik med mange muligheder

Niveau-måleren er, ifølge Jakob Krogh Andersen, ikke helt så præcis ned til det enkelte kg som vejeceller, idet det kan snyde lidt, hvis foderet lægger sig op ad siden i siloen, når foderet snegles ind i toppen. 

- Vi har heller ikke behov for præcision ned til sidste kg, men skal blot have en cirka fornemmelse af niveauet, og vi kan nemt kalibrere målingen ind, når vi læsser fem ton i en silo. Så skal niveauet gerne stige, siger han og viser, hvordan grafikken over de enkelte siloer tydeligt viser, hvordan udviklingen ser ud i forbruget og hvornår siloen er fyldt igen.

Med løsningen fra NiveauTeknik er der også mulighed for at sætte en alarm ind ved hurtigt svind i siloen eller på en specifik minimumsmængde, som kan advisere om behov for ny fyldning. Det er dog ikke muligheder, som der på Egensøgaard er gjort brug af endnu, da de alligevel er inde at følge oversigten over siloerne hver dag.
Alene til produktionen på Egensøgaard og de øvrige sites skal der blandes seks forskellige blandinger. Det betyder, at der skal køres foder rundt til ejendommene to gange dagligt fem dage om ugen.

Pengene værd

Investeringen i den online niveau-måling har samlet kostet omkring 180.000 kroner. Hertil kommer en årlig abonnementspris på cirka 10.000 kroner. Men Jakob Krogh Andersen lægger ikke skjul på, at han synes det er alle pengene værd.

- Det er mange penge, men det er godt nok dejligt. Og jeg kan ikke andet, end at rose Brian Richardt for den løsning, han har udført her. Han følger op med det samme, hvis der er det mindste behov for justering.

Udover løsningen til fodersiloer, har NiveauTeknik også løsninger til niveau-måling af blandt andet dieseltanken, gylletanken eller forbruget af træpiller.

- Vi har da snakket om, at vi måske skulle få monteret en niveaumåler på fedttanken. Den kan jo også kobles ind på samme system, så jeg også har dem med i appen, tilføjer Jakob Krogh Andersen.
 

Egensøgaard

● Ejet af Jakob Krogh Andersen
● 900 årssøer
● UK-produktion
● Årlig produktion af 32.000 smågrise til 30 kg.
● Årlig produktion af 6.000 slagtesvin til Danish Crown
● Hjemmeblandet foder
● 6 medarbejdere i svineproduktionen

I/S

● Markfællesskab med kompagnon Brian Christiansen gennem 20 år 
● Fællesskabet omfatter 500 ha og en fælles foderfabrik
● Ditte Andersen, Jakobs hustru, varetager kontorholdet for såvel Egensøgaard som driftsfællesskabet.

Læs også