MaksiGrass on Tour 2020:: Mange fordele ved fodring med frisk græs

MaksiGrass on Tour 2020 giver mulighed for indblik i de mange muligheder og fordele, der er i kvægfodring med frisk græs hos både økologiske som konventionelle bedrifter – i denne og næste uge kan MaksiGrass ses og opleves ved demonstrationer i Højer, Nr. Snede og Skjern.

GRÆS-DEMO - Der er masser af penge at hente ved fodring med frisk græs frem for ensilage i den periode af året der går fra starten af maj til starten af december – og det uanset om man har økologiske eller konventionelle køer i stalden.

Sådan lyder budskabet fra Jørgen Søndergaard Madsen, der er indehaver af MaksiGrass, der er importør af de irsk-producerede græsvogne, der ligger til grund for foderkonceptet.

Jørgen Søndergaard Madsen er med - og er selv vært ved sidste stop – i forbindelse med den igangværende MaksiGrass on Tour, der startede i denne uge i det nordjyske og torsdag i denne uge fortsætter til Højer og Nr. Snede for at slutte i Skjern.

Hér vil der være mulighed for både at se og høre meget mere om MaksiGrass-foderprincippet, og få sat tal på, hvad der kan opnås i de enkelte besætninger.

 

Demo tre steder

Torsdag den 22. oktober sker det hos landmand Niels Martin Krag, Nørrebyen, Højer, der har 385 konventionelle køer med et ydelsesniveau på 11.800 kg. Her vil Niels Martin Krag selv, sammen med SLF-planteavlskonsulent Carsen Kock fortælle om udfordringer, erfaringer og resultater omkring foderprincippet.

Mandag den 26. oktober når græs-demoen til landmand Willem Blaauw, Frisbækvej, Nr. Snede, der har 140 økologiske jersey-køer. Her vil Willem Blaauw selv sammen med Erik Andersen fra Økologirådgivning Danmark, Thomas Friis, Ejstrupholm Maskinstation og Jørgen Søndergaard Madsen, MaksiGrass fortælle om erfaringer, observationer, staldfodring, økonomi og høstkoncept.

Onsdag den 28. oktober slutter demo-touren hjemme hos Jørgen Søndergaard Madsen selv, der foruden indehaver af MaksiGrass også er økologisk mælkeproducent på gården, der ligger på Stensbovej, Skjern. Her vil Jørgen Søndergaard Madsen fortælle om egne erfaringer og resultater i mark og stald.  Desuden vil der være muligheder for at høre gedeavlerne Camilla og Herwin Kool´s erfaringer med frisk græs til malkegeder.

Endelig vil der blive sat fokus på fremstillingspris på mælk og grovfoder samt brutto- og netto-udbytter ved Stefan Aagaard Dyrvig, Vestjysk Landboforening og et samlet overblik over tre års registreringer og resultater  i ”Græsmælks-projektet” v/ Arne Munk fra Seges.

Alle tre demoer finder sted i tidsrummet fra kl. 10.00 – 11.45. Se mere på MaksiGrass.dk.

Læs også