Danmark på skidt madspilds-andenplads

I 2020 blev der indført et krav om, at alle medlemslande i EU skal indberette deres madspild. Tallene, offentliggjort af Eurostat, stammer fra den første EU-dækkende overvågning af madspild.

Gennemsnittet i 2020 var, at der blev smidt omtrent 127 kg mad ud pr. indbygger pr. år. Husstandene stod dengang for cirka halvdelen, 55 procent eller 70 kilo. Produktionen af ​​mad og drikke stod for 18 procent af affaldet, primærproduktion for 11 procent og restauranter og madservice for 9 procent. Handel og grossister for 7 procent, skriver Jordbruksaktuellt.

De lande, der var bedst til ikke at smide mad ud, var Slovenien, Kroatien og Slovakiet, som smed henholdsvis 68, 71 og 83 kilo ud pr. indbygger og år. 

Ifølge statistikken var det land, hvor indbyggerne smed mest væk, Cypern, som lå på 397 kilo pr. indbygger om året. Dernæst kom Danmark og Grækenland, hvor indbyggerne smed henholdsvis 221 og 191 kilo pr. person og år. For Belgien, Malta, Letland og Rumænien var der ingen data.

Læs også