Godt landmandskab sættes konstant på prøve

Jule- og nytårshilsen fra DLS.

Af formand John Nielsen

Her hvor 2021 er ved at gå på hæld, kan jeg se, at halmgate i Sakskøbing, naturgasledningen til Nakskov, BNBO, kommunale vandråd samt landbrugsaftalen har fyldt meget i bestyrelsesarbejdet.

Vores muligheder for at dyrke vores marker og passe vores husdyr med godt landmandskab som omdrejningspunkt, bliver sat på prøve hver eneste gang en regering, københavnske partnerskaber eller en sagsbehandler i en kommune har fokus på vores ejendomme. Der er ikke den ting, alle ved mere om end landmændene.

Med den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP) kommer der endnu mere fokus på miljø, natur og klima i landbruget. Den danske implementering af CAP vil få stor betydning for landbruget frem til 2027. EU har sat rammerne, og nu skal Socialdemokratiet udfylde dem.

I sidste øjeblik gik de borgerlige med i landsbrugsaftalen. Det giver ro for landmændene, når landbrugspolitikken ikke i en uendelighed ændres, alt efter om det er rød eller blå blok, der har magten.

Vi vandt 1. halvleg ved at få de borgerlige med i landbrugsaftalen, men det største arbejde kommer med 2. halvleg, hvor der skal arbejdes benhårdt for påvirke udmøntningen af landbrugsaftalen.

Beslutningen om at afskaffe de danske betalingsrettigheder betyder, at driftsgrene, som har haft betalingsrettigheder med en høj værdi, står til tab. På Sydhavsøerne kommer det især til at ramme sukkerroedyrkere, men også mælke- og slagtekalveproducenter må afgive en del af støtten. Nu arbejdes der på at søge den tabte støtte tilbage igen.

DLS fandt i 2020 en række fejl i vandplanerne. Fejl i opgørelsen af punktkildeforurening, glemte forureningskilder og forkert placering af forureningskilder, var blandt de fejl, der blev afdækket af vores erhvervspolitiske sekretariat.

De vandplanskort, der har været offentliggjort, viser hvor utilstrækkeligt statens vandplansarbejde tidligere har været. Vandoplande, der i de gamle vandplaner så ind i massive reduktions krav, ser nu ud til at gå helt fri for yderligere restriktioner.

Den usikkerhed om fremtiden, som tvivlsomme vandplaner medfører, er ikke rimelig. DLS vil også med den nye vandplan arbejde benhårdt for, at landmændene kan se en fremtid i dansk landbrug.

Kun med et stort mandat, vi har fra vores medlemmer, har vi kunne fremføre vores synspunkter med så stor vægt, at der er blevet lyttet til os. Jeg håber, I også i 2022 bakker op om det politiske arbejde, der er så vigtigt for at skaffe landbruget rimelige og fair arbejdsrammer og arbejdsvilkår.

Glædelig jul og godt nytår.

- Vi vandt 1. halvleg ved at få de borgerlige med i landbrugsaftalen, men det største arbejde kommer med 2. halvleg, hvor der skal arbejdes benhårdt for påvirke udmøntningen af landbrugsaftalen.

John Nielsen

Læs også