Kommunerne skal se perspektiverne

Jule- og nytårshilsen fra Nordsjællands Landboforening.

Af formand Lars Jonsson

2021 bliver på mange måder historisk for samfundet i helhed og landbruget i særdeleshed. Corona-pandemien mærkes af alle.

Som landmand vil jeg huske 2021 for den historisk brede landbrugsaftale og glædes over, at vi ikke skal bruges som kastebold i et politisk spil de næste mange år. Det giver den fornødne arbejdsro til langsigtede investeringer.

Vi skal producere mere bæredygtigt end nu. Det kræver et opgør med vanetænkningen i blandt andet vores dyrkningssystemer og afgrødevalg.

Aftalen indeholder nemlig bindende klare mål for at nedbringe belastningen af klima og miljø. Om bare otte år skal vores erhverv levere 55-65 procent reduktion af CO2-udledningen i forhold til 1990 og allerede i 2027 skal vandområderne være bragt i god økologisk tilstand.

Dertil kommer kravene i CAP-reformen, hvor 25 procent af landbrugsstøtten lægges over i Eco-schemes og betinges af dyrkningspraksis eller tiltag, som særlig tilgodeser miljø, klima og natur. Adgang til finansiering følges af tilsvarende krav (ESG).

Der er en bred politisk forventning om, at vi leverer på de opsatte mål, og jeg er klart af den holdning, at det er bedst, at vi selv går forrest – naturligvis med respekt for fagligheden og økonomien. Grøn omstilling og økonomisk bæredygtighed behøver ikke at være hinandens modsætninger, hvis vi altså har de rette betingelser.

Landbruget står i de kommende år over for et meget stort generationsskifte og befinder sig samtidig i et paradigmeskifte, hvor erhvervet udvikles i nye retninger i relation til nutidens agenda med hensyn til cirkulær økonomi, bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

Innovation, robotteknologi, nye dyrkningsformer, græs og bælgfrugter til protein, afgrøder til fiber og stalde med insekter til føde og foder er også fremtidens landbrug. Erhvervet rummer et enormt potentiale med flere arbejdspladser til følge, og det skal kommunerne bakke op om.

Udgangspunktet er det åbne land, og der er selvsagt også brug for jorden til at dyrke den mad, vi senere er mange om at spise. De nye byråd må derfor sikre, at planlægning og administration tilrettelægges, så der fortsat er udviklingsmuligheder og arealer med høj dyrkningsværdi.

Bæredygtig og lønsom produktion kan gå fint i spænd med naturpleje, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, klima- og miljøhensyn, men bæredygtig og lønsom produktion kan ikke opretholdes på udmagrede, tilgroede eller forsumpede arealer.

Glædelig jul og godt nytår.

- Vi skal producere mere bæredygtigt end nu. Det kræver et opgør med vanetænkningen i blandt andet vores dyrkningssystemer og afgrødevalg.

Lars Jonsson

Læs også