Store udfordringer skal løses i fællesskab

Jule- og nytårshilsen fra Odsherreds Landboforening.

Af formand Anders Mortensen

Vi kan nu se tilbage på endnu et begivenhedsrigt år, hvor de sidste dønninger formodentligt først lægger et stykke ud i fremtiden. På den anden side har 2021 også bidraget til, at sager er blevet afsluttet, og det er en af fornøjelserne ved at være en del af en pulserende og innovativ samfundsgren.

2021 bød på et landbrugsforlig, som efter en særdeles lang fødsel landede rimeligt. Vi undgik det værst tænkelige scenarie – et smalt rødt forlig. Vi skal dog huske, at dette kun var 1. halvleg. Nu kommer opgaven med at implementere forligets ord i praksis – der er store krav og forventninger til os som landmænd i den henseende.

En af de store udfordringer er hvorledes vi reducerer kvælstofudledningen til Isefjorden. I den sammenhæng er Odsherreds Landboforening i gang med at etablere en partnerkontrakt med Odsherred Kommune, og et samarbejde med de andre kommuner med landområder op til Isefjorden. Vi håber, at vi i fællesskab kan finde de bedst egnende virkemidler til at løse denne udfordring.

Jeg er meget tilfreds med ansættelsen af Camilla Dupont som direktør i Roskilde Dyrskue. Hun kommer med gejst og struktur til at føre »den gamle dame« (altså Roskilde Dyrskue) videre fremad med respekt for vores DNA og vidensformidling.

Vores platform til at binde land og by tættere sammen er vital, men fremadrettet skal vores formidling nok mere være på modtagernes præmisser og mindre på landbrugets præmisser.

Vi har i efteråret med fornøjelse budt Odsherred Erhvervsforum velkommen i de lokaler i Odsherreds Landboforening, som tidligere husede LandboMægleren. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.

I det forgangne år har vi også påvirket byrådet henimod en mere erhvervsvenlig tilgang. Vi er nødt til at sikre, at vores kommunale administration er bedre til at håndtere de behov, vi som landmænd har i det daglige.

I den sammenhæng hilser vi vores nye byråd – med Karina Vincentz i borgmesterstolen – særdeles velkommen. Der er i den grad mulighed for at forbedre vores rammevilkår, og vi er gerne behjælpelig med både sparring og input.

Sagaen omkring BNBO er ikke kommet videre – dog er frygten i tilfælde af ekspropriation mindsket set i lyset af Taksationskommission afgørelse i sagen fra Beder.

Høstvejret var rimeligt i år, priserne ligeså. Dog kan gødningsprisen forstyrre vores nattesøvn, og uvisheden omkring implementering af landbrugsforliget og effekten på jordpriser/forpagtninger ligeså.

Glædelig jul og godt nytår.

- Sagaen omkring BNBO er ikke kommet videre – dog er frygten i tilfælde af ekspropriation mindsket set i lyset af Taksationskommission afgørelse i sagen fra Beder.

Anders Mortensen

Læs også