FRDKs bestyrelse er konstitueret

Der var genvalg til formanden, valg af ny næstformand, valg til udvalg og velkomst til to nye medlemmer, da FRDKs bestyrelse konstituerede sig forleden.

FRDKs bestyrelse har på det første bestyrelsesmøde efter årets generalforsamling konstitueret sig. Planteavler Henrik Terp, Odense, blev genvalgt som formand, og ny næstformand blev mælkeproducent Kaare Larsen, Gilleleje. Kaare Larsen erstatter planteavler Søren Ilsøe, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Kaare Larsen driver et kvægbrug med 180 røde køer ved Gilleleje i Nordsjælland og driver i alt 300 hektar delvist pløjefrit og delvist efter CA-principper. Kaare Larsen blev også valgt som FRDKs repræsentant i den europæiske forening for pløjefri dyrkning, EFAF.

To nye medlemmer

Bestyrelsen har desuden fået to nye medlemmer. Den ene er planteavler Christian Wibholm, Liselund ved Stubbekøbing. Han dyrker 635 hektar, hvoraf de 200 hektar er ejet, og de 430 er forpagtet på Stenkjærgaard på Lolland. Han dyrker sukkerroer, spinat, raps, byg, hvede, rødsvingel og hundegræs så vidt som muligt efter principperne i conservation agriculture. En ny StripCat strip-till-maskine til at klargøre såbedet til roer skal gerne minimere jordbearbejdningen i forbindelse med roedyrkningen.

Christian Wibholm købte Liselund I 2007 I fri handel. Før det var han leasingkonsulent i et par år og tidligere slagtesvineproducent og planteavler på Ottestrup Hovedgaard, Sjælland.

Den anden nye i bestyrelsen er planteavler Niels Hansen, Haslev, der driver omkring 330 hektar, hvoraf de 90 hektar er ejet. Han overtog ejendommen efter sine bedsteforældre i 1996 og er 9. generation.

Han startede på det pløjefri system i 2008 og er i dag stort set gået over til conservation agriculture og kunne være interesseret i at udforske principperne i regenerativt landbrug.

- Jeg tror på, at det er den vej udviklingen går, siger han.

Niels Hansen dyrker vårbyg, hvede, raps, hestebønner, ærter og havre og skal i gang med at dyrke græsfrø for det hollandske firma Vandinter Semo.

Nye udvalg

Der var desuden valg til foreningens tre udvalg; ShopFRDK-udvalget, kommunikationsudvalgt og fagudvalget.

Formand for fagudvalget blev igen planteavlskonsulent Erik Sandal, Velas, og med landskonsulent Maskiner og Markteknik, Henning Sjørslev Lyngvig, Seges, og planteavler Niels Hansen, Haslev, som medlemmer.

Ny formand for kommunikationsudvalget blev planteavlskonsulent Leo Bajlum, Vestjysk Landboforening og med Henrik Terp og Kaare Larsen som medlemmer.

Ny formand for ShopFRDK-udvalget blev svineproducent Martin Molbo, Ulstrup, og med planteavlskonsulent Frederik V. Larsen, Agrovi, og planteavler Christian Wibholm, Stubbekøbing, som medlemmer.

 

Læs også