Foreslår tiltag til at undgå oversvømmelser

Den seneste tids store oversvømmelser i en række europæiske lande viser behovet for, at man også i Danmark prioriterer afvandingen højere end i dag, mener foreningen Danske Vandløb, som er klar med en række forslag.

Side

2-3

Læs også