Godsejer i pagt med naturen

Hofjægermester Stig Daniel lensgreve Bille Brahe Selby glæder sig over det rige dyre- og fugleliv på Rønningesøgaard.

Efter en lang række tiltag er der masser af harer, viber, sommerfugle, og Naturstyrelsen har senest talt syv flagermusearter, som nu holder til i skovene i området.

Faglig føljeton

6-7

Midt gennem landbrugsarealerne på Rønningesøgaard er anlagt flere brakstriber i forbindelse med stedets biotopplan. Til venstre er det en pløjet insektvold, og til højre for græssporet, som Stig Bille Brahe skal sørge for at slå jævnligt, ses den udyrkede del af biotopen. Foto: Erik Hansen.

For mange mineraler

Det er ikke kun mange af de danske malkekøer, som får tildelt alt for mange mineraler. Også kalvene får for meget kobber i mælkeerstatningen. Og der kan muligvis være mange penge at spare ved at ændre sin mineralstrategi.

Kvæg 

10

Wermelin sparker forslag til hjørne

Miljøminister Lea Wermelin (S) svarer hverken be- eller afkræftende på forslag om at lave grundvandsparker med sprøjteforbud over vandindvindingsområder i en række nye skriftlige svar i Folketinget.

Politik

2-3

 

Læs også