Godsejer i nyt forsøg: Kan der spares på den dyre handelsgødning?

Vizura har gennem flere år vist positive resultater ved anvendelse i gylle til majs for at spare på kvælstoffet. Nu skal produktet stå sin prøve i hvede på lerjord hos godsejer Hans de Neergaard, Vindumovergaard, ved Bjerrningbro.

Håbet er, at man vil kunne spare på brugen af den dyre handelsgødning.

- Vi vil gøre meget for miljøet og klimaet, men det er økonomien, der skal drive det. Vi skal kunne spare handelsgødning eller få et større udbytte. Ellers er det ikke bæredygtigt, lyder det fra godsejeren.

Planter

Side 6-7

Klimakreditter kan koste landbrugsstøtte

Klimakreditter kan være farlig størrelse, lyder det fra klimarådgiver. Du kan potentielt risikere at sælge din adgangsbillet til landbrugsstøtten.

Indland

Side 2

 

Arla dobler op

Arla egne mål om at reducere CO2-udslippet frem mod 2030 er blevet mere end fordoblet fra 30 til 63 procent. Målet skal blandt andet nås ved at investere i en grøn ftransportflåde og energiprojekter.

Kvæg

Side 10

Læs også