Rigspolitichef: Jeg kendte ikke til de ulovlige action cards før den 9.-10. november

Selv om Rigspolitiet tidligere har tilkendegivet, at de vidste, der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark under opkald til minkavlere, fastholdt rigspolitichef Torkild Fogde (billedet) i går under afhøringen i Minkkommissionen, at han ikke kendte til det forhold.

Minkkommissionen kommer i slutningen af foråret med sine konklusioner af de mange afhøringer i sagen.

Side

6

Læs også