Opdyrkning af brak vil ikke påvirke priserne væsentligt

Det vil ikke bidrage synderligt til at opveje tabet af millioner af ton kornafgrøder fra Rusland og Ukraine, at EU sætter ind på at opdyrke brakmarker.

Det siger seniorrådgiver Henning Otte Hansen og professor Carsten Daugbjerg, begge fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

- Det vil kun være en lille dråbe i havet. Det ligner noget symbolsk. Jeg tror ikke, at det vil kunne presse priserne ned – især ikke på kort sigt. Prisniveauet er mere skabt af globale markedsforhold. Så at Danmark og EU fjerner brakken, tror jeg ikke vil påvirke priserne væsentligt, vurderer Henning Otte Hansen.

Side

11

Læs også