Agerskovgruppen: Efterafgrøder virker kontraproduktivt på miljøet

Hvis efterafgrøderne, der blev indført for at hjælpe miljøet, blev afskaffet, ville miljøet få det bedre.

Det mener Agerskovgruppen efter at have regnet på kvælstofudledninger fra forskellige typer af jord.

Konklusionen er, at miljøeffekten er vidt forskellig alt efter jordtypen. På et areal, der samlet set er større end Sjælland, ville miljøeffekten således være 50 procent højere ved at producere fødevarer end ved at bruge jorden til efterafgrøder.

- Samlet set ville det (at afskaffe efterafgrødekravet, red.) give en større miljøeffekt, end den myndighederne får nu. Især hvis man også tager i betragtning, at forårets kvælstofudledning fra vårsædsmarkerne har større miljømæssig skadevirkning på søer, fjorde, osv., end efterårets kvælstofudledning fra de efterårssåede vintergrønne marker (som mange landmænd ville vælge at dyrke i stedet for, red.), siger Jens Iversen, der er bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen.

Side

2

Læs også