Kritiserer forslag om strammere fosforlofter

Fødevareministeriets forslag til en ny bekendtgørelse for landmænds brug af gødning påfører husdyrbedrifterne de størst mulige byrder, mener Landbrug & Fødevarers viceformand, Thor Gunnar Kofoed.

Han savner en begrundelse for at stramme fosforlofterne.

- De (ministeriet, red.) vælger blandt andet at ignorere, at landbrugene er blevet mere effektive til at fjerne fosfor gennem øgede høstudbytter, siger viceformanden.

Forslaget til gødningsbekendtgørelse sænker fosforloftet på husdyrgødning fra svin, fjerkræ, kødædende pelsdyr og kvægundtagelsesbrug fra 35 kg fosfor pr. hektar til 34 kg fosfor pr. hektar for kvægundtagelsesbrug, mens fosforloftet for husdyrgødning fra andre husdyrtyper med et nuværende fosforloft på 35 kg fosfor pr. hektar fastsættes til 33 kg fosfor pr. hektar.

Fra planperioden 2025/2026 og frem foreslås det, at fosforlofterne for husdyrgødning fra kvægundtagelsesbrug fastsættes til 33 kg fosfor pr. hektar, mens de for alle andre fastsættes til 29 kg fosfor pr. hektar.

Side

10

Læs også