Sag afsluttet: Dige eksisterede alligevel ikke

Anklagemyndigheden vil alligevel ikke rejse en straffesag imod en landmand, efter at Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at et dige på hans jord formentlig aldrig har eksisteret.

Side

2

Læs også