Sparer 20 kg kvælstof uden udbyttenedgang

I et simpelt forsøg på Vindumovergaard bliver der høstet to træk med mejetærskeren, hvor nitrifikationshæmmeren Vizura er tilsat, og to træk, hvor der er trukket 20 kg kvælstof fra i handelsgødning.

Målet er at opnå det samme udbytte i de to behandlinger, men spare på handelsgødningen og udnytte kvælstoffet i gyllen.

Og i begge marker opnås målet. I marken med hestebønner som forfrugt er udbyttet 9,6 tons i begge behandlinger. I marken med raps som forfrugt er udbyttet 7,8 tons pr. hektar i begge behandlinger.

Høst-Tour

Side 6 og 7

Læs også