Bjerge af korn

De fynske afdelinger hos Brødr. Ewers A/S bærer præg af årets rekordhøst og en fordobling af kornindvejningen. På billedet ses store kornbunker på pladsen i Birkum, trods opførelse af to siloer inden høst med hver plads til 5.000 tons.

Læs også